bostadsformedling

Lång kö för solcellsbidrag

Kön för att få solcellsbidrag är lång och pengarna kommer inte räcka till: - Energimyndigheten har gjort en prognos att pengarna ska räcka till ärenden som kom in 2018, säger Anne-Jeanette Johansson, handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm, till Mitt i Stockholm.

centrum_artikel

Antalet ärenden gällande solcellsbidrag ökade kraftigt mellan 2017 till 2018, från 51 till 177 stycken i Sigtuna kommun enligt Mitt i Stockholm. Hittills i år har antalet ansökningar varit 69 stycken. Men pengarna som Energimyndigheten kan bevilja i solcellsbidrag, 20 procent av installationskostnaden, kommer inte att räcka. I hela länet är det 2200 ansökningar som väntar på beslut.

Årets budget för solcellsbidrag är totalt 736 miljoner kronor. Det ökade intresset beror på att bidraget höjdes till 30 procent vid årsskiftet 2017/18. Men detta är alltså sänkt till 20 procent, i hela landet är kön uppe på 17 600 stycken.

marina_helsida
centrum_helsida2020
landsbygd_sigtuna_helsida
kaa_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
brobygget_midgard_helsida
defacto_helsida
speedy_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider