bostadsformedling
Foto: Daniel Iskander/Arkiv

Landstinget utreder anropsstyrd busstrafik

Landstinget överväger att sätta in anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden - Det här ger möjligheten för de som bosätter sig på landsbygden att resa kollektivt samtidigt som vi utvecklar kollektivtrafiken på de ställen där få reser idag. Utredningen pekar på många positiva möjligheter och jag hoppas att vi får se flera försöksområden, Bosse Andersson (C), vice ordförande i trafikplaneberedningen.

centrum_artikel

Anropsstyrd kollektivtrafik kan införas i bland annat Sigtuna kommun, den anses passa väl där det bor lite folk. Med anropsstyrd skulle man ge fler möjlighet att åka kollektivt vid nybyggnadsområden innan det kan inrättas nya busslinjer, menar Bosse Andersson (C), vice ordförande i trafikpkaneringsberedningen.

Anropsstyrd kollektivtrafik används i större omfattning i Västra Götaland, Kalmar, Skåne och Östergötland. Varje år görs ca 500 000 resor enligt konceptet. Stockholms läns landsting avser införa riktlinjer för anropsstyrd trafik i Stockholms län, det finns dock inga konkreta planer för det idag.


happyhomes_sommar2020

Ny bostadsförmedling snart igång

Bostad Den nya kommunala bostadskön ska göra det enklare att söka bostad i kommunen där alla lediga hyresrätter ska vara samlade på en och samma plats.

centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
connys_helsida
marina_helsida
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida
spedition_sigtuna
brobygget_midgard_helsida
brobygget_helsida_valsta
ridskola_2020_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
kaa_outsider
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
marina_outsider
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider