arlandagk_panorama
Landshövdingen Sven-Erik Östberg och hans delegation träffade kommunledningen och ledande kommunala tjänstemänFoto: Pressbild

Landshövdingen besökte kommunhuset

Förra veckan besökte landshövdingen Sven-Erik Östberg Sigtuna kommun och en viktig diskussionsfråga var infrastrukturen i och kring kommunen.

banner_juni_artikel

Sven-Erik Östberg besökte kommunhuset och träffade både den politiska ledningen samt ledande tjänstemän. Sigtuna kommun fick möjlighet att utrycka vilka utmaningar man står inför och vilka satsningar som behövs. Främst hamnade fokus på infrastrukturen med E4:an, tåg och flyget:
– För oss kändes det viktigt att trycka på vikten av att Sigtuna, som snabbt växande kommun, får de helt nödvändiga investeringarna som krävs för att förbättra bristerna i transportinfrastrukturen, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Enligt biträdande kommundirektör Christer Wikström var dialogen positiv, särskilt gällande frågor kopplade till Arlanda:
– Vi är ju värdkommun för flygplatsen och det ger oss både särskilda utmaningar och möjligheter. Arlanda flygplats är viktig för hela regionen och landet i stort. Jag upplevde att landshövdingen har stor förståelse för detta och att han ser mycket positivt på den utveckling som sker här.

Kommunen lyfte fram att man vill se en ökad kapacitet på väg 263, breddning av E4:an mellan Arlanda-Väsby, upprustning av Märsta station och förstärkningar i kollektivtrafiken med ökat turtäthet både för pendeltåg och bussar.
– Det var ett mycket bra och viktigt möte där jag uppfattar att landshövdingen såväl förstod våra behov som såg positivt på att verka för att förverkliga genomförandet av dessa. Denna direktkanal till Länsstyrelsen på absolut högsta nivå värdesätter vi högt och vi hoppas att den ska medföra en fortsatt god dialog, konstaterar Olov Holst (M).

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

midsommar_valsta_helsida
banner_juni_helsida
ica_valsta_choklad
defacto_helsida
colorama_april2
sigtunavatten_standard
video

Här vattenbombas branden

Blåljus Branden vid Skoby utanför Arlanda pågår för fullt och lär dröja innan den är släckt. Helikopter vattenbombar under dagen och kvällen.

sommar

Så många nya lärare behövs om fem år

Nyheter 12 procent av alla behöriga lärare i kommunen försvinner inom fem år rapporterar Mitt i Stockholm: - Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

happyhomes_2019
sbrf_helsida
colorama_april
defacto_outsider
sportfiske_sommar
connys
midsommar_valsta_outsider
sbrf_outsider
nrh
fme_outsider