defacto_pan2020
Olov Holst (M)Foto: Marie-Therese Karlberg

Läget är allvarligt och vi ser problemen

Vartannat år sammanställer polisen en lista över utsatta områden. Det handlar om områden som präglas av låg socioekonomisk status och där kriminella påverkar lokalsamhället.

Listan delas upp i tre kategorier; utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I år har Valsta utsetts till riskområde, dvs. den näst högsta kategorin. Det kommer knappast som en överraskning för någon, allra minst för kommunledningen. Snarare borde det skett tidigare och egentligen borde Valsta utsetts som ett särskilt utsatt område. Så allvarligt är läget.

Redan i opposition drev Moderaterna trygghetsfrågorna hårt. Motståndet från den socialdemokratiskt ledda kommunledningen var kompakt och vi möttes av strutsbeteende. Vi anklagades för svartmålning och att stigmatisera vissa kommundelar när vi pekade på de växande problemen. (S) anordnade istället ett stort seminarium med syftet att bevisa att kommuninvånarna var mer oroliga för trafiken än för en påhittat växande kriminalitet. När sanningen inte längre gick att dölja, blev Socialdemokraternas lösning att för en miljon kronor per år hyra in Kriminellas revansch i samhället (KRIS) för att patrullera i Valsta centrum.

I teamet från KRIS ingick personer som bevisligen fortfarande var aktivt kriminella. Kriminella skulle alltså hyras in för att komma till rätta med kriminaliteten. Som tur var stoppades tilltaget av tjänstemän som vägrade genomföra galenskaperna innan de hann sättas i verket.
När Moderaterna tog över styret 2017, var en av de allra första åtgärderna att sätta in stora resurser för att trycka tillbaka den kriminalitet som (S) genom sin passivitet tillåtit bita sig fast på flera ställen. Sedan maktskiftet satsar vi drygt 25 miljoner kronor per år på trygghetsskapande åtgärder. Listan på insatser är lång, men jag vill lyfta några av de viktigaste.

I brist på polisstation har vi öppnat ett Trygghetscenter, vi har utökat samarbetet med polisen, upprättat ordningsvaktsområden där ordningsvakterna gör det jobb polisen egentligen borde göra, fältarbetarna har utökats och är en stor positiv kraft i det förebyggande arbetet. Vi har tagit fram strategi för ökad kamerabevakning, ökat insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck, organiserat och utökat samarbetet med näringslivet och fastighetsägare för att förhindra att kriminella etablerar sig i fastigheter i kommunen, vi finansierar arbetet Valsta utveckling gör för att skapa aktiviteter för invånarna.

All ny stadsplanering ska utgå från trygghetsperspektivet, belysningen förbättras och skrymmande buskage tas bort, gångtunnlar renoveras. Projektet Valsta 2030 som i grunden kommer öka tryggheten och attraktiviteten i Valsta pågår och innehåller flera olika delar som sträcker sig över flera år framöver. Som sagt, listan är lång och det här är bara delar av det arbete vi gör.

Trots detta har Marie Axelsson (S) mage att i mästrande ton hävda att den moderatledda kommunledningen inte gör något för att öka tryggheten. Det är inte bara magstarkt med tanke på Axelssons och Socialdemokraternas historik när det gäller trygghetsarbetet i kommunen, det är ett helt ogenerat försök till historieförfalskning. Man försöker, utan att skämmas, lura väljarna att tro att det är (S) som står för det verkliga trygghetstänket i kommunen. Smaklöst!

Tryggheten för kommuninvånarna är och kommer alltid vara högsta prioritet för mig och Moderaterna. Till skillnad från Socialdemokraterna håller vi våra löften, levererar resultat och gör allt vi kan för att motarbeta den kriminalitet som tilläts bita sig fast i kommunen under Axelssons och Socialdemokraternas tid vid makten.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Socialdemokraterna har fått möjlighet att inkomma med replik

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

mp_helsida_april
valet2022

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Valet 2022 Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

connys_helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

2020_helsida

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

nationaldag_helsida

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

retro_helsida
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

liber_helsida
centrum_sommar2022_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

defacto_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

logistik_sigtuna_helsida

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
mp_outsider2022
swedol_outsider
outsider
nationaldag_out
connys
logistik_outsider
retro_outsider
moderat_outsider