center_pan21
Olov Holst (M)Foto: Marie-Therese Karlberg

Läget är allvarligt och vi ser problemen

Vartannat år sammanställer polisen en lista över utsatta områden. Det handlar om områden som präglas av låg socioekonomisk status och där kriminella påverkar lokalsamhället.

centrum_artikel

Listan delas upp i tre kategorier; utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I år har Valsta utsetts till riskområde, dvs. den näst högsta kategorin. Det kommer knappast som en överraskning för någon, allra minst för kommunledningen. Snarare borde det skett tidigare och egentligen borde Valsta utsetts som ett särskilt utsatt område. Så allvarligt är läget.

Redan i opposition drev Moderaterna trygghetsfrågorna hårt. Motståndet från den socialdemokratiskt ledda kommunledningen var kompakt och vi möttes av strutsbeteende. Vi anklagades för svartmålning och att stigmatisera vissa kommundelar när vi pekade på de växande problemen. (S) anordnade istället ett stort seminarium med syftet att bevisa att kommuninvånarna var mer oroliga för trafiken än för en påhittat växande kriminalitet. När sanningen inte längre gick att dölja, blev Socialdemokraternas lösning att för en miljon kronor per år hyra in Kriminellas revansch i samhället (KRIS) för att patrullera i Valsta centrum.

I teamet från KRIS ingick personer som bevisligen fortfarande var aktivt kriminella. Kriminella skulle alltså hyras in för att komma till rätta med kriminaliteten. Som tur var stoppades tilltaget av tjänstemän som vägrade genomföra galenskaperna innan de hann sättas i verket.
När Moderaterna tog över styret 2017, var en av de allra första åtgärderna att sätta in stora resurser för att trycka tillbaka den kriminalitet som (S) genom sin passivitet tillåtit bita sig fast på flera ställen. Sedan maktskiftet satsar vi drygt 25 miljoner kronor per år på trygghetsskapande åtgärder. Listan på insatser är lång, men jag vill lyfta några av de viktigaste.

I brist på polisstation har vi öppnat ett Trygghetscenter, vi har utökat samarbetet med polisen, upprättat ordningsvaktsområden där ordningsvakterna gör det jobb polisen egentligen borde göra, fältarbetarna har utökats och är en stor positiv kraft i det förebyggande arbetet. Vi har tagit fram strategi för ökad kamerabevakning, ökat insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck, organiserat och utökat samarbetet med näringslivet och fastighetsägare för att förhindra att kriminella etablerar sig i fastigheter i kommunen, vi finansierar arbetet Valsta utveckling gör för att skapa aktiviteter för invånarna.

All ny stadsplanering ska utgå från trygghetsperspektivet, belysningen förbättras och skrymmande buskage tas bort, gångtunnlar renoveras. Projektet Valsta 2030 som i grunden kommer öka tryggheten och attraktiviteten i Valsta pågår och innehåller flera olika delar som sträcker sig över flera år framöver. Som sagt, listan är lång och det här är bara delar av det arbete vi gör.

Trots detta har Marie Axelsson (S) mage att i mästrande ton hävda att den moderatledda kommunledningen inte gör något för att öka tryggheten. Det är inte bara magstarkt med tanke på Axelssons och Socialdemokraternas historik när det gäller trygghetsarbetet i kommunen, det är ett helt ogenerat försök till historieförfalskning. Man försöker, utan att skämmas, lura väljarna att tro att det är (S) som står för det verkliga trygghetstänket i kommunen. Smaklöst!

Tryggheten för kommuninvånarna är och kommer alltid vara högsta prioritet för mig och Moderaterna. Till skillnad från Socialdemokraterna håller vi våra löften, levererar resultat och gör allt vi kan för att motarbeta den kriminalitet som tilläts bita sig fast i kommunen under Axelssons och Socialdemokraternas tid vid makten.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Socialdemokraterna har fått möjlighet att inkomma med replik

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

flygskola_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

dack-helsida
2020_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

mp_host_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

defacto_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

koppar_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

happyhomes_sommar2020
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

oppethus_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

julmarknad_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

jul2021
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
koppar_outsider
dack-outsider
oppethus_outsider
julmarknad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
jul_outsider
flygskolan_outsider
mp-outsider
connys
nrh