moderater_pan_sommar
Foto: Transportstyrelsen

Kritik mot högre avgifter för flygbolagen

Flygbolagen kommer att få högre avgifter i samband med så kallad "peaktid" något som Transportföretagen är negativa till.

centrum_artikel

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om trängselavgifter inom svenska luftfarten. Dessa avgifter väntas bli högre under så kallad ”peaktid”, när det är attraktivt att flyga.
– Denna typ av nya avgifter slår hårt mot inrikesflyget med små flygplan och låga marginaler. Tillgängligheten med flyg i Sverige riskerar att få svår slagsida om detta förslag går igenom, uppger Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg på Transportföretagen.

Kämpe menar att det är utsläppen som ska bort och inte flygen och resandet. Man håller på med omställning till fossilfritt flyg, införandet av Peaktider kommer drabba de flygbolag som ligger långt fram i sin omställning enigt Kämpe.
– Nu hoppas vi att riksdagen tar ett övergripande ansvar för att Sveriges flyg och flyginfrastruktur kan tryggas nu och i framtiden

mp_host_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
dack-helsida
helsida_var2021
bostad_helsida
2020_helsida
vaccin
centrum_helsida2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
bostad_outsider
connys
dack-outsider
nrh
mp-outsider
vaccin-outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider