defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Kritik från Konkurrensverket mot direktupphandlingar i Sigtuna kommun

Konkurrensverket kritiserar Sigtuna kommun för att de upphandlat konsulter från ett och samma bolag för elva miljoner kronor: - Lagen om offentlig upphandling ska givetvis följas. Vi följer lagen om offentlig upphandling, men ibland gör vi andra tolkningar än vad Konkurrensverket gör, säger Ulf Bergh, till förordnad kommundirektör.

centrum_artikel

märsta.nu kunde förra året avslöja att Sigtuna kommun anmälts till Konkurrensverket för direktupphandlingar av konsulter. Konkurrensverket skriver i ett pressmeddelande att man granskat kommunen vid 16 tillfällen då man köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingarna. Totala summan var 11 miljoner kronor. Konkurrensverket kritiserar kommunen för agerandet men kommer inte att kräva upphandlingsskadeavgift då detta måste ske inom ett år efter att avtalen ingicks. Istället har Konkurrensverket beslutat att inleda en tillsyn av kommunen.

Växande kommun ingen anledning
Kommunen har i sitt svar till konkurrensverket uppget att upphandlingarna skedde för att kommunen var en av de snabbast växande i landet samt att området kring Arlanda behövde exploateras. Konkurrensverket ser det dock inte på samma sätt utan anser att kommunen haft tid på sig att rekrytera tjänstemän utan att anlita direktupphandlade konsulter via företaget HRM-konsult. Konkurrensverket anser att en sedvanlig konkurrensutsättning genom annonsering hade varit möjlig och att Sigtunas agerande inte är förenligt med upphandlingsreglerna att löpande köpa tjänster från samma leverantör.
– Om det köps in varor eller tjänster till en kommun, utan att konkurrenter får en möjlighet att lämna in anbud, ökar risken för att det inte är det mest fördelaktiga kontraktet som skrivs under. Så här stora avtal ska annonseras enligt upphandlingslagstiftningen, säger avdelningschef Ewa Wennberg vid Konkurrensverket i en kommentar.

Ulf Bergh, till förordnad kommundirektör hade följande kommentar till beslutet:
– Lagen om offentlig upphandling ska givetvis följas. Vi följer lagen om offentlig upphandling, men ibland gör vi andra tolkningar än vad Konkurrensverket gör. I de aktuella fallen har vi gjort bedömningen att vi, för kommuninvånarnas bästa, måste handla snabbare än vad Konkurrensverket tycker att vi borde ha gjort. Vi rättar oss självklart efter Konkurrensverkets uttalande, och vid liknande framtida upphandlingar kommer vi att ta hänsyn till deras uppfattning, säger kommundirektör Ulf Bergh.

Uppdaterad kl. 16.44

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
2020_helsida
sigtunahem_sokbostad
helsida_sommarlov
brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
outsider_sommarlov
sigtuna_vatten_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
studeravidare_outsider