bostadsformedling
Foto: Genrebild

Krafttag mot tjuvfiske i Garnsviken

Nu ska Sigtuna fiskevårdsförening och Sportfiskarna ta krafttag mot tjuvfiske i främst Garnsviken som en del i ett projekt med Sigtuna kommun och Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm.

centrum_artikel

Det råder stora problem med tjuvfiske i främst Garnsviken, därför har Sigtuna Fiskevårdsförening tillsammans med Sportfiskarna utbildad och förordnat nio nya fisketillsynspersoner.
– Miljöorganisationen har skapat ett omfattande samarbete mellan föreningen och markägarna, vilket gör att större vatten än tidigare kommer att kontrolleras. Sigtuna Fiskevårdsförening vill också förtydliga att endast ett handredskap per person gäller i enlighet med det fria handredskapsfisket. Något som har tolkats fel av många fiskare under våren, säger Fredrik Sjöberg, tillsynsansvarig Sigtuna fiskevårdsförening.

Garnsviken i Sigtuna och Lövstaån är viktiga lekområden för gösen som är kommersiellt viktig och den rödlistade aspen. Bara en enda asp- eller göshona kan bära på 100 000 tals romkorn. Om honorna fångas innan de hinner leka så försämras förutsättningar för kommande generationer.
– Om tjuvfisket fångar för många kan de lokala bestånden till och med slås ut, Fiskarna behöver få genomföra sin lek om vi ska bevara hållbara bestånd. Därmed är det av stor vikt att det storskaliga tjuvfisket som i tiotals år har bedrivits i området, trycks tillbaka så mycket det bara går, säger Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Nu har även markägare engagerats kring Garnsviken för att stoppa tjuvfisket, målet är att freda hela eller delar av viken under vårleken. Då blir det även lättare för tillsynspersonerna att genomföra kontroller. Ingen fiske kommer därmed att vara tillåtet mellan 1 april och 15 juni.
– Alla fiskar skulle därmed kunna reproducera sig ostört och mängden fisk skulle därför öka snabbt. Sportfiskare som fiskar i viken har vittnat om ett kraftigt försämrat fiske senaste åren. Fredningen skulle troligen kunna vända denna trend och få fisket att börja blomstra igen, säger Fredrik Sjöberg.

Här hittar du reglerna kring fiske

marina_helsida
defacto_helsida
studeravidare_helsida
brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
speedy_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
nrh
kaa_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
studeravidare_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider