panorama_centrum
Foto: Pressbild

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Vikten av en bra skola kan inte nog understrykas. Att gå till skolan varje dag och att trivas där är kanske det viktigaste för att må bra som ung. Kunskap, rutiner, positiva förväntningar och ett socialt sammanhang är starka skydd.

En viktig insats är våra sociala team med socialpedagoger och beteendevetare som vi infört på alla skolor. Det har visat sig vara en framgång för ökad kunskap, trygghet och studiero. Vi ser positiva effekter för våra elever och de avlastar våra lärare som i högre utsträckning kan fokusera på sin undervisning. Att satsa på skolans sociala arbete är väldigt viktigt. Tidiga insatser i socialiseringsarbete på grundskolor minskar riskerna för barn och unga att hamna i hög skolfrånvaro, kriminalitet, droganvändning, motverkar psykisk ohälsa och leder till minskad skadegörelse på skolor.

Vår barn- och elevhälsa är oerhört viktig. Här har vi förstärkt vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete och ska under året även anställa fler psykologer och kuratorer.

Vi har även en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Här får samtliga pedagoger och rektorer ökad kompetens hur olika behov hos eleverna bäst ska kunna mötas och hur lärmiljön ska göras så tillgänglig som möjligt. Dessutom har vi skapat flexibla grupper i mindre undervisningssammanhang med personal som har specialistkompetens. För de elever som behöver extra mycket stöd har vi även infört ett par kommunövergripande resursenheter.

En annan viktig aspekt är förbättrat samarbete mellan förskola/skola och andra aktörer. Här har det skett en positiv utveckling som vi ska fortsätta förstärka. Vi måste börja tidigt och har nu socialarbetare i några skolor samt börjat arbeta med hembesök hos nyblivna föräldrar samt föräldrar som inte har sina barn på förskolan. På det sättet kan vi få fler barn till förskolan samt fånga upp oro och behov av stöd som annars skulle kunna leda till psykisk ohälsa i ett senare skede. Vi vill att familjer tidigt ska få stöd från föräldrarådgivare, socialtjänst, förskola och skola. Med SSPF (skola-socialtjänst-polis –fritid) blir vi också bättre på att förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Vi har även sedan några år startat upp projekt kring våldsprevention i ett par skolor.

Vi måste även se till att våra barn och unga har bra hälsa, idrottar och är med i kultur- och föreningsliv. De som tidigt upptäcker glädjen med att aktivera och röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt. Alla skolgårdar ska ge möjlighet till lek och rörelse och vi har därför gjort en stor satsning på upprustning av dessa samt satsat på att införa en Fritidsbank och Sportis. De som har det tufft ekonomiskt får på det sättet bättre förutsättningar att idrotta och vara mer aktiva. Med Karolinska Institutets hjälp har vi även infört Frisk skolstart, ett familjestödsprogram för mer hälsosamma levnadsvanor.

Liberalerna arbetar för att barn och unga ska må bra, klara skolan och inte hamna i kriminalitet. Jag kommer aldrig ge mig i dessa frågor.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
mp_helsida_april

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

centrum_sommar2022_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

2020_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

marinan_helsida
liber_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

ewas_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
marina_outsider
moderat_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
connys