mote_sommar
Foto: Daniel Iskander

Kraftig ökning av elavbrotten

Nästan var tredje hushåll i kommunen drabbades av mer än fyra elavbrott, det är en kraftig ökning jämfört med 2016-års siffror.

centrum_artikel

Energimarknadsinspektionens siffror över strömavbrott visar att var tredje hushåll i kommunen under 2017 drabbades av fyra avbrott eller fler. Siffrorna har bearbetats av SVT. De senaste siffrorna är från 2017 och för att räknas som ett avbrott måste det vara i längre än tre minuter. Siffrorna visar även att ökningen är mycket kraftig jämfört med 2016 då drygt fyra procent av hushållen i kommunen drabbades av fler än fyra elavbrott.

Trots att elnätskostnaden i kommunen hör till den högsta i landet och exempelvis Väsby har en av de lägsta så är väsbyborna mer skonade från strömavbrott i sitt nät. Bara knappt 3 procent av hushållen i Väsby drabbades av fyra eller fler avbrott. I Upplands-Bro var det 17 procent av hushållen som drabbades av fyra avbrott eller fler.

I Väsby var det inte ens en halv procent som 2016 drabbades av fler än fyra elavbrott, i Upplands-Bro ligger siffran på ungefär samma nivå 2016 och 2017. En annan grannkommun, Vallentuna låg på knappt 2 procent av hushållen under 2016 och inte ens 0,10 procent av hushållen med fler än fyra avbrott under 2017.

speedy_helsida
sommar_sigtuna2020
connys_helsida
brobygget_midgard_helsida
marina_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
kaa_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
speedy_outsider
kaa_outsider
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider_valsta
landsbygd_sigtuna_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
nrh
marina_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider