moderaterna_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Kraftig ökning av bidragstagare i kommunen

Sedan 2014 har antalet kommuninvånare med sociala ersättningar och bidrag ökat kraftigt och uppgår nu till över 4000 personer: - Sedan 2014 har antalet ökat med 18 procent, säger Johanna Frodell, utredare på SCB.

Siffror från SCB visar att antalet som försörjs av sociala ersättningar och bidrag i kommunen ökat sedan 2014, en minskning skönjdes fram till 2019 då antalet gick ner från cirka 3400 till strax över 3000, men i 2019-2020 skedde en kraftig ökning och under pandemin 2020-2021 ytterligare en ökning.

Sedan 2019 har antalet personer ökat med över tusen stycken. Det handlar om sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Den största ersättningsformen i kommunen är arbetsmarknadsåtgärder. Fyra procent av kommuninvånarna får bidrag genom arbetsmarkandsåtgärder, 1141 personer.
– Det är ungefär lika stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av bidrag i Sigtuna som i landet som helhet. Däremot är det en större andel som försörjs av ersättning vid arbetslöshet, men en lägre andel av sjuk- och aktivitetsersättning, säger Johanna Frodell på SCB.

3,3 procent får ersättning vid arbetslöshet, 2,9 får sjuk- och aktivitetsersättning, 2,5 procent får sjukpenning, 0.8 procent får ekonomiskt bistånd och 0,2 procent får etableringsersättning. Totalt är det 13,6 procent av kommuninvånarna som försörjs genom bidrag, den tredje högsta siffran i hela länet. Sigtuna kommun har tidigare deklarerat att man avser intensifiera jakt på personer som bidragsfuskare. Danderyd har lägst andel personer i bidrag med 6 procent. Av grannkommunerna har Väsby 12,2 procent och Bro 12,5 procent.

ewas_helsida

Plankning minskar kraftigt

Nyheter Planeringen inom kollektivtrafiken minskar kraftigt: - Vår kontrolloffensiv för det hederliga Stockholm ger resultat. Tjuvåkningen nu trycks tillbaka på bred front och särskilt i spårtrafiken som uppvisar historiskt låga nivåer, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons.

2020_helsida
defacto_helsida
marinan_helsida
midsommar

Vädjar om färre samtal till 112

Nyheter Midsommarhelgen är en av högtiderna som det är extra högt tryck på SOS Alarm: - i vill uppmana var och en att fira in sommaren varsamt och att ringa rätt när det behövs, äger Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

liber_helsida
mp_helsida_april
centrum_sommar2022_helsida
EXTRA

Smällar från flygplan över Vidbo

Notiser Ett British Airways-plan som lyfte från Arlanda tvingades vända tillbaka efter ett tekniskt fel: - Det hördes flera smällar, uppger flera boende ute i Vidbo.

connys_helsida

Pristak införs i SL-trafiken

Nyheter Region Stockholms Trafiknämn har klubbat igenom ett pristak i SL-trafiken: - Bort med onödiga debiteringar och in med resenärerna. Det är målet när vi inför capping. Först ut är enkelbiljetter med målet att också öppna upp för månadskorten, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för trafiknämnden.

Gemensam skogsstrategi i länet

Nyheter Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
nrh
marina_outsider
mp_outsider2022
moderat_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
ridskola_2020_outsider