sap_pan
Foto: Swedavia/Brendan Austin

Kommunledningen välkomnar Arlandautredningen

På fredagen presenterade regeringen resultatet av Arlandautredningen: - Det är oerhört tillfredsställande att utredningen nu föreslår att en Arlandaförhandlare utses. Det är något jag och Sigtuna kommun de senaste fyra åren lagt mycket tid på att få till stånd, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

Under fyra månader har regeringens Arlandautredare Peter Norman utrett Arlandas förutsättningar och behov för att Arlanda ska utvecklas och säkra flygkapacitet i Stockholmsområdet. Utredningen föreslår en Arlandaförhandlare i syfte att vara en sammanhållande länk runt flygplatsen och samordna utveckling av näringsliv och bostäder i området.
– Det är oerhört tillfredsställande att utredningen nu föreslår att en Arlandaförhandlare utses. Det är något jag och Sigtuna kommun de senaste fyra åren lagt mycket tid på att få till stånd. Förhoppningsvis kan det leda till att de nödvändiga investeringarna i vägar, järnvägar och kollektivtrafik med bland annat en utbyggd Märsta station som krävs för ökad tillgänglighet till flygplatsen, äntligen kan bli verklighet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.

Utredningen föreslår en nedläggning av Bromma till 2035 samt att priserna på Arlanda Express ska påverkas. Åtgärder ska också vidtas för ett fossilfritt flyg till 2045.
– Det är till Sigtuna kommuns fördel att utredningen föreslår att Bromma bör läggas ner 2035. Det innebär att en snabbavveckling av flygplatsen inte är aktuell utan att kapaciteten på och runt Arlanda får rimlig tid på sig att utvecklas.

connys_helsida
defacto_helsida
kso_helsida
social_helsida
centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

helsida_sfs
mp_helsida_april

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
sfs_out
mp_outsider2022
moderat_outsider
outsider_social
connys
swedol_outsider
kso-duell_out