lokal_effekt
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommuninvånarna tycker till

Under hösten kommer 2200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät hemskickad med frågor om vad man tycker om kommunen: - För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Enkäten kommer från Statistiska centralbyrån och innehåller frågor om bland annat utbildningsmöjligheter, vad man tycker om kommersiella utbudet, skolor, äldreomsorg och annat. Svaren skickas in anonymt och man får betygsätta på en tiogradig skala. När omdömena sammanställts kommer kommunen att få en fingervisning om vad man behöver förbättra:
– Det här är ett centralt verktyg för oss för att ta reda på invånarnas syn på kommunen i helhet och på de tjänster vi erbjuder. För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

I samband med undersökningen 2017 framkom att invånarna såg otryggheten som ett problem, något som kommunen har tagit på allvar och försökt vidta åtgärder mot.
– Vi vill att våra invånare ska ha inflytande och ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunen. Vi vill också kunna ge invånarna bättre service på ett smartare sätt och då behöver vi veta vad de tycker, säger Helen Kavanagh Berglund.

sigtuna_funkis
frisyr_december
outsider
korpen_jan-feb
connys
sigtunavatten_standard
happyhomes_2019

märsta.nu klar etta som sökord

Nyheter märsta.nu är klart populäraste sökordet när kommuninvånare googlar, det visar siffror som märsta.nu tagit fram via Jorge Castro, SEO analytiker och marknadsförare på ABS Wheels.

funkis_2
banner_trerosor
nrh