defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommuninvånarna tycker till

Under hösten kommer 2200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät hemskickad med frågor om vad man tycker om kommunen: - För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

banner_juni_artikel

Enkäten kommer från Statistiska centralbyrån och innehåller frågor om bland annat utbildningsmöjligheter, vad man tycker om kommersiella utbudet, skolor, äldreomsorg och annat. Svaren skickas in anonymt och man får betygsätta på en tiogradig skala. När omdömena sammanställts kommer kommunen att få en fingervisning om vad man behöver förbättra:
– Det här är ett centralt verktyg för oss för att ta reda på invånarnas syn på kommunen i helhet och på de tjänster vi erbjuder. För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

I samband med undersökningen 2017 framkom att invånarna såg otryggheten som ett problem, något som kommunen har tagit på allvar och försökt vidta åtgärder mot.
– Vi vill att våra invånare ska ha inflytande och ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunen. Vi vill också kunna ge invånarna bättre service på ett smartare sätt och då behöver vi veta vad de tycker, säger Helen Kavanagh Berglund.

happyhomes_2019
colorama_april2
oppning_helsida
midsommar_valsta_helsida
sigtunavatten_standard
fme_helsida
banner_juni_helsida
ica_valsta_choklad

Nya bostäder står tomma

Bostad Nybyggda bostäder står tomma på grund av för hög hyra eller för höga priser, det konstaterar Länsstyrelsen i en ny rapport.

defacto_helsida

Incidenter med hund ökar sommartid

Nyheter Sommartid är det många som låter hunden gå lös på gator eller i parker, men enligt lokala föreskrifter ska hunden vara kopplad på allmän plats även om du anser att du har god kontroll över den: - Vi har sedan 1 juni 2018 tagit emot över 670 anmälningar om lösa hundar som angripit, bitit eller allvarligt skrämt människor eller andra djur i Stockholms län, säger Anna Mattsson, samordnade på Länsstyrelsens enhet för djurskydd.

connys
sh_oppet
sh_bovard_out
colorama_april
ridskola2019_outsider
defacto_outsider
midsommar_valsta_outsider
fme_outsider
nrh
sbrf_outsider
oppning_outsider