marsta_centrum_blackweekend
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommuninvånarna tycker till

Under hösten kommer 2200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät hemskickad med frågor om vad man tycker om kommunen: - För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

oppethus_agy

Enkäten kommer från Statistiska centralbyrån och innehåller frågor om bland annat utbildningsmöjligheter, vad man tycker om kommersiella utbudet, skolor, äldreomsorg och annat. Svaren skickas in anonymt och man får betygsätta på en tiogradig skala. När omdömena sammanställts kommer kommunen att få en fingervisning om vad man behöver förbättra:
– Det här är ett centralt verktyg för oss för att ta reda på invånarnas syn på kommunen i helhet och på de tjänster vi erbjuder. För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

I samband med undersökningen 2017 framkom att invånarna såg otryggheten som ett problem, något som kommunen har tagit på allvar och försökt vidta åtgärder mot.
– Vi vill att våra invånare ska ha inflytande och ska vara delaktiga i utvecklingen av kommunen. Vi vill också kunna ge invånarna bättre service på ett smartare sätt och då behöver vi veta vad de tycker, säger Helen Kavanagh Berglund.

sportfiskebanner2
oppethus_agy
EXTRA

Varnar för farlig lek på skolgård

Nyheter Sigtuna Märsta Gymnastikklubb varnar sina medlemmar för en ny lek som förekommit på skolgårdar. Bland annat ska det ha resulterat i att en flicka fick åka ambulans till sjukhus.

defacto_host2018
happy_homes_juli
budget2019

Mer till skolor och äldreomsorgen

Politik Den borgerliga alliansen har lagt fram ett budgetförslag som ska gå igenom Kommunstyrelsen. I den ingår satsningar på förskola, skola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

EXTRA

Kameraövervakning införs i Valsta

Nyheter Valsta får kameraövervakning meddelar lokalpolisområdeschef Emil Andersson: - Irriterat bland de kriminella eftersom vi valt att övervaka deras bästa plats, skriver han på Twitter.

Barnahus för brottsutsatta barn invigt

Nyheter Barn som blir utsatta för brott i bland annat Sigtuna kommun hänvisas till Barnahus Stockholm Nord som ligger i Sollentuna: - Ett sammanslaget Barnahus innebär fler ärenden under samma tak, berättar Anna-Karin Åberg, t f chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

objekt4
sportfiske_banner
skridskoskola
outsider
connys
colorama_vinter
sbrf_sep
komvuxq3_4
objekt2
nrh_lania
objekt3