centrum_panorama2020
Foto: Riksbanken

Kommuninvånarna skyldiga en halv miljard kronor

Kommuninvånarnas skulder till Kronofogden är uppe på nästan en halv miljard kronor.

Något färre hade 2019 skulder till Kronofogden jämfört med 2018, 1998 personer jämfört med 2025. Totalskulden är nu uppe i 494 miljoner kronor, en ökning från 488 miljoner 2018. Sedan 2017 har antalet skuldsatta gått upp från 1987 personer och totalskulden från 458 miljoner.

Antalet skuldsatta i hela länet har gått ner med cirka 3000 personer men totalskulden ökat från 17,6 miljarder till 18,8 miljarder. I grannkommunen Väsby var det 1580 skuldsatta 2019 till totalskulden 387 miljoner kronor. Enligt Kronofogdens analytiker Johan Krantz beror den generella minskningen på att det beviljats rekordmånga skuldsaneringar, skulderna till staten för främst Radio- och tvlicens har också minskat samt att färre får skulder för fordon och underhåll.

Även det låga ränteläget bidrar och den starka konjunkturen bidrar till att människor har goda förutsättningar att klara av sina ekonomiska åtaganden själva. Kronfogden konstaterar dock att totalsumman för skulderna ökat samtidigt som färre är skuldsatta. Två av tre skuldsatta är även män.

happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
boisigtuna
centrum_helsida2020
2020_helsida
connys_helsida
festspec_host2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

festspec_host2020_outsider
nrh
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider