stationshusen_pan
Foto: Magnus Granhagen

Kommuninvånare känner ökad trygghet

Fler uppger nu att kommunen är tryggare att bo i enligt SCB:s årliga medborgarundersökning: - Vi har gjort den största trygghetssatsningen i kommunens historia och det är såklart mycket glädjande att få bevis på att det har gett effekt och att utvecklingen går åt rätt håll, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

I SCB:s årliga medborgarundersökning framgår att kommuninvånarna upplever ökad trygghet. Siffrorna är dock fortsatt låga enligt index 1-10. Sigtuna får 4,7 på trygghet kvällar och nätter, 4,6 på hur trygg känner du dig mot hot, rån och misshandel, 5,2 säker mot inbrott. Det är ökningar jämfört med förra undersökningen på mellan 0,5-0,3 punkter. Grannkommunen Väsby ligger på liknande siffror som Sigtuna men där är trenden marginellt nedåtgående medan.

Enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun så är det satsningarna på trygghet som ger effekt, exempelvis medborgardialogen i Valsta, en bättre webbsida för kommunen, kontaktcenter i kommunhuset.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) poängterar att man är långt ifrån nöjda:
– Vi vill också att invånarna i ännu högre utsträckning ska känna att de har möjlighet att påverka, att det ska vara lätt att få information och ta del av ärenden och beslut. Därför kommer vi bland annat öppna fler kontaktcenter runtom i kommunen. Sigtuna kommun ska gå från att vara en förvaltande organisation till att bli en serviceorganisation.

699 kommuninvånare svarade på enkäten och utöver trygghet handlar den om bland annat förskola, skola, äldreomsorg och hjälp för personer i behov av särskilt stöd.
– När alla svar sammanställts kan vi se att Sigtuna kommun lyft sig vad gäller det mesta, men framför allt när det gäller tryggheten, förtroendet och möjlighet till inflytande. Samtidigt ser vi att har vi en resa att göra för att nå målet om att bli en av landets mest attraktiva kommuner. För oss är det väldigt viktigt med den här typen av enkäter, så vi får reda på vad våra invånare tycker och tänker och vad vi behöver förbättra, kommenterar Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

mp_host_helsida
valsta-jul_helsida
centrum_helsida2020
julmarknad_helsida

Tallen har en av de största solcellsanläggningarna

Nyheter BRF Tallen i Valsta har installerat en av landets största solcellsanläggningar: - För oss var detta en självklar investering i vårt arbete mot att göra boendet hos oss klimatneutralt, säger Ibrahim Khalifa, ordförande i BRF Tallen.

defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
2020_helsida
jul2021

Stora störningar i trafiken

Blåljus Det råder begränsad framkomlighet in mot Märsta efter en trafikolycka vid Arlandastad. Dessutom är det avspärrningar kring Arlandaområdet.

Inga pengar till upprustning av Märsta station

Politik Märsta station lämnas utanför i regeringens förslag till nationell plan: - Trafikverkets förslag till nationell plan är en mycket stor besvikelse för alla oss som länge kämpat för den helt nödvändiga upprustningen av Märsta station, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

connys
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
stationshusen_out
julmarknad_outsider
mp-outsider
jul_outsider
valsta_jul_outsider
nrh
swedol_outsider