sommar
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen vidtar åtgärder efter kraftiga underskottet

Som märsta.nu kunde rapportera tidigare så beror underskottet i Individ- och familjeomsorgsnämnden på bland annat lägre ersättningar från migrationsverket och kostnader för placeringar av ensamkommande flyktingbarn som inte anvisades kommunen.

Läget är allvarligt enligt kommundirektör Christer Wikström:
– Men det känns bra att vi har fått en samlad bild av orsakerna till den ekonomiska situationen som i till stor del bekräftar vår egen analys. Nu kan vi sätta in åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen, uppger Wikström i ett pressmeddelande.

Revisionsbyrån PwC har kartlagt nämndens underskott och konstaterat att det är kopplat till lägre ersättningar från Migrationsverket från ensamkommande samt kärnverksamheten med barn och unga.

Det fanns indikationer på ett underskott redan efter fyra månader men det ledde ändå inte till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Först i slutet av januari 2018 uppdagades underskottet, nu kommer kommunen att studera rapporten och därefter säkerställa rutiner och skapa tydliga åtgärdsplaner för en ekonomi i balans enligt Wikström.

defacto_helsida
sigtunavatten_standard
fme_helsida
colorama_april2
logistik_sigtuna

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sbrf_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sommar

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

ica_valsta_choklad

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

happyhomes_2019

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sportfiske_sommar
fme_outsider
defacto_outsider
nrh
colorama_april
sbrf_outsider
connys