bostadsformedling
Foto: Pressbild

Kommunen välkomnar etablering av Dille Gård på Wenngarn

Dille Gård som avser etablera naturbruksgymnasium i Wenngarn väntas i samband med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde på tisdag att få kommunens godkännande.

centrum_artikel

I februari meddelade Dille Gård att de avsåg etablera gymnasieskola på Wenngarn. Dille Gård finns sedan 2004 i Jämtland där inriktningen är inom djur och naturbruk samt hållbar framtid. Skolinspektionen har bett Sigtuna kommun om ett yttrande innan beslut om godkännande fattas. Enligt handlingarna för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden så ser kommunen inga hinder för att gymnasiet kan etableras. I tjänsteskrivelsen så tror man att etableringen kan ha positiv effekter på programutbudet för elever i kommunen eftersom Naturbruksprogrammet inte finns i kommunen. Nyetableringen skulle bidra till mångfald och konkurrens i skolsystemet samt till ett varierat utbud av skolor som drivs av olika huvudmän.

spedition_sigtuna
kaa_sigtuna_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
brobygget_midgard_helsida
marina_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
speedy_helsida
brobygget_helsida_valsta
speedy_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
nrh
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
kaa_outsider