defacto_pan
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Pressbild/Moderaterna

Besparingar på 80 miljoner – Men skola och trygghet får mer

Trots högkonjunktur har det varit ett tufft utgångsläge för budgeten 2018, det säger nytillträdde kommunstyrelseordföranden Olov Holst till märsta.nu: - Kommunen är i ett utsatt ekonomiskt läge. För att nå ett positivt resultat på endast 1 miljon kronor på sista raden är kommunen tvungen att effektivisera sin verksamhet med 80 miljoner.

80 miljoner kronor måste kommunen spara in i verksamheterna under 2018, detta trots en högkonjunktur med låga räntor och låg arbetslöshet:
– Då krävs både modet och förmågan från den styrande koalitionen att prioritera och göra nödvändiga förändringar i verksamheterna. Att fortsätta med samma ekonomiska politik som de senaste 10 åren går inte längre, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) till märsta.nu

Aktieägarutdelning från SigtunaHem
Pengar kommer också in via statsbidrag, Boverket ger sex miljoner för att man satt igång bostadsbyggande och SigtunaHem ska ge fem miljoner i utdelning för första gången på minst 15 år då det under den socialdemokratiskt ledda tiden inte gjorde aktieägarutdelning från SigtunaHem:
– SigtunaHhem prognostiseras göra en vinst för i år. Då är det rimligt att en mindre del av den vinsten går tillbaka till ägaren. Det finns dock strikta regler för hur man kan begära utdelning från allmännyttiga bostadsföretag och pengarna går därför oavkortat till trygghetsskapande arbete, förklarar Holst.

Skatten förblir dock oförändrad på 20% trots att Moderaterna under sin tid i opposition strävat efter att sänka den. Men just nu är det inte möjligt menar Olov Holst. Enligt Holst betalar boende i Sigtuna kommun ca 10 000 kronor mer i skatt jämfört med att bo i Sollentuna:
-Vi börjar nu i och med denna budget en resa för att stärka kommunens ekonomi. Prioritet ett är att nå en långsiktigt stabil ekonomi och att tillföra skolan, vården, äldreomsorgen och de övriga kärnverksamheterna tillräckliga resurser för att hålla hög kvalitet på sina tjänster. När väl detta är gjort, och om vi då kan generera ett överskott i kommunekonomin, då kan detta användas för att gradvis sänka skattetrycket så vi hamnar på, eller under, medelskattenivån för länet.

Ökat antal elever i skolan
Skolan kommer att tillföras 42 miljoner kronor, pengar som ska gå till att klara av det ökande antal elever i skolan, lärarnas löneökning samt skolmaten. Konsthall Märsta kommer att avvecklas istället blir det en samlingsplats för äldre i lokalen. Samtidigt får kommunens konstföreningar ökade medel för att ta över delar av utställningsverksamheten.

5 miljoner till trygghet
Trygghetsåtgärder får 5,3 miljoner kronor. Bland annat med en omstart av Valstasatsningen som tar över caféytan i Valsta Centrum för att bedriva verksamhet där. Det bostadssociala arbetet läggs ned och 1,9 miljoner överförs till Trygga Sigtuna som kommer att hantera alla trygghetsinsatser.

Varnar för höjd låneskuld
Olov Holst meddelar också att man nu sätter igång upprustningen av Märsta station, något som det redan föreslagits och beslutats om i fullmäktige under det senaste året.
– Upprustningen har aldrig kommit igång. Vi sätter nu igång den och hoppas en temporärt upprustad biljetthall för pendeltågen kan tas i bruk under vintern/våren 2018, säger Olov Holst.

Ett problem som Olov Holst ser är att låneskulden om tre år riskerar att hamna på tre miljarder kronor, det skulle göra kommunen känslig för räntehöjningar något som man idag har små marginaler för. Ändå ska 336 miljoner investeras under 2018, det är dock det allra nödvändigaste menar Holst.
– Några saker som ändå kan lyftas fram är uppförande av lekplatser centralt i Sigtuna och Märsta, ombyggnation av konsthallen till träffpunkt för äldre, ökad kamerabevakning på utsatta platser, investering i skolbespisningar och så vidare.

Investeringar i skolor beräknas till 154 miljoner kronor, det handlar om pengar till redan befintliga skolor; tillbyggnad av Steningehöjdens skola, Sagaskolan byggs ut, fortsatt renovering av S:t Pers skola, men det startas också nya skolor i Tingvalla och Brage i Valsta.

Höjer badtaxorna
Kommunstyrelsen kommer att få i uppdrag att utreda möjligheten att säga driften av utomhusbadet på extern drift, samt Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter på entreprenad. Kommunen kommer dock att fortsätta äga anläggningarna poängterar Olov Holst. Vissa taxor kommer att höjas, några har inte höjts sedan 2006 och är låga jämfört med andra kommuner enligt Holst:
– Till exempel kommer taxan i simhallarna för en vuxen höjas från 55kr till 65kr, för en hel familj från 150kr till 165kr, ett månadskort för en vuxen från 275kr till 310kr.

hostfest_centrum

Kommuninvånarna tycker till

Nyheter Under hösten kommer 2200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät hemskickad med frågor om vad man tycker om kommunen: - För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

defacto_host2018
valet2018

Klart: Alliansgruppens vision för mandatperioden

Politik Det är nu klart med kommunledning för kommande mandatperioden. Enda ändringen som sker är att Anna Malm Kelfve (M) tar över som ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden efter Karolina Windefalk (MP).

Hemtjänstpersonal oroas över ändrade arbetstider

Nyheter Hemtjänsten avser förändra personalens arbetstider vilket är oroande enligt en anställd som märsta.nu varit i kontakt med: - Helt plötsligt ska man kunna arbeta både dag och kväll oavsett vilket schema man har sen tidigare, berättar den anställde.

HSB Arlanda övergår till Norra Stor-Stockholm

Bostad HSB Arlanda går ihop med HSB Norra Stor-Stockholm: - Genom att två regionala HSB-föreningar blir en får vi bättre ekonomiska och personalmässiga resurser, säger Bo Albrektsson, tidigare ordförande för HSB Arlanda.

valet2018

Klart med första avhoppet

Politik Mandatperioden startar på torsdag då gamla och nya fullmäktige sammanträder. Men redan nu är det klart att Per-Olov Eurell (KD) hoppar av.

objekt3
outsider
sigtunavatten_standard
nrh
sbrf_sep
objekt4
sportfiske_banner
komvuxq3_4
connys
objekt2