aftenbil_helsida
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen riskerar underskott

Sigtuna kommun riskerar underskott för 2018: - Det är bra att vi nu, till skillnad från förra året, tidigt får reda på att vissa nämnder riskerar underskott – då har vi en rimlig chans att göra något åt det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett uttalande.

centrum_artikel

Barn- och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden drar ner kommunens budget för 2018. Den förstnämnda har för höga kostnader för fritidsverksamheten bland annat, det är fler barn än vad man budgeterat med. Individ- och familjeomsorgsenheten har för höga kostnader gällande placeringar av barn och unga samt insatser för ensamkommande barn. De båda nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat underskott på ca 24 miljoner kronor.

Vidtar åtgärder
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger i ett uttalande till märsta.nu att det är bra att man får reda på det tidigt i år vilka nämnder som riskerar underskott för att man har en rimlig chans att göra nått åt det. Individ- och familjeomsorgen har fått skarpa direktiv att vidta åtgärder för att minska det befarade underskottet och sedan redovisa vilka åtgärderna är. Barn- och ungdomsnämnden kommer att genomgå en djupare analys av den ekonomiska situationen och det finns oklarheter i det redovisade materialet som måste redas ut enligt Holst.

sigtunastad_helsida
speedy_vinter_helsida
happyhomes_sommar2020
vardcentral_helsida
mp-helsida
2020_helsida
coronapandemin

20 000 vaccinationer om dagen

Nyheter Vaccineringen i Region Stockholm går nu i allt snabbare takt: - Vaccinationerna sker nu i allt högre takt. Omkring 20 000 doser vaccin används varje dag, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

rentawreck_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
dackskiftarna_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtunastad_outsider
speedy_vinter2020_outsider
aftenbil_outsider
rentawreck_outsider
swedol_outsider
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
vardcentral_outsider
dackskiftarna_outsider
heat-out