budget_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen riskerar underskott

Sigtuna kommun riskerar underskott för 2018: - Det är bra att vi nu, till skillnad från förra året, tidigt får reda på att vissa nämnder riskerar underskott – då har vi en rimlig chans att göra något åt det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett uttalande.

fraga_liberalerna

Barn- och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden drar ner kommunens budget för 2018. Den förstnämnda har för höga kostnader för fritidsverksamheten bland annat, det är fler barn än vad man budgeterat med. Individ- och familjeomsorgsenheten har för höga kostnader gällande placeringar av barn och unga samt insatser för ensamkommande barn. De båda nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat underskott på ca 24 miljoner kronor.

Vidtar åtgärder
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger i ett uttalande till märsta.nu att det är bra att man får reda på det tidigt i år vilka nämnder som riskerar underskott för att man har en rimlig chans att göra nått åt det. Individ- och familjeomsorgen har fått skarpa direktiv att vidta åtgärder för att minska det befarade underskottet och sedan redovisa vilka åtgärderna är. Barn- och ungdomsnämnden kommer att genomgå en djupare analys av den ekonomiska situationen och det finns oklarheter i det redovisade materialet som måste redas ut enligt Holst.

defacto_helsida
connys_helsida
helsida
kkdk_helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_vinter_helsida
manskold_helsida
meko_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
budget_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider
outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
nrh
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
manskold_outsider
meko_outsider