defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen riskerar underskott

Sigtuna kommun riskerar underskott för 2018: - Det är bra att vi nu, till skillnad från förra året, tidigt får reda på att vissa nämnder riskerar underskott – då har vi en rimlig chans att göra något åt det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett uttalande.

centrum_artikel

Barn- och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden drar ner kommunens budget för 2018. Den förstnämnda har för höga kostnader för fritidsverksamheten bland annat, det är fler barn än vad man budgeterat med. Individ- och familjeomsorgsenheten har för höga kostnader gällande placeringar av barn och unga samt insatser för ensamkommande barn. De båda nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat underskott på ca 24 miljoner kronor.

Vidtar åtgärder
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger i ett uttalande till märsta.nu att det är bra att man får reda på det tidigt i år vilka nämnder som riskerar underskott för att man har en rimlig chans att göra nått åt det. Individ- och familjeomsorgen har fått skarpa direktiv att vidta åtgärder för att minska det befarade underskottet och sedan redovisa vilka åtgärderna är. Barn- och ungdomsnämnden kommer att genomgå en djupare analys av den ekonomiska situationen och det finns oklarheter i det redovisade materialet som måste redas ut enligt Holst.

connys_helsida
happyhomes_2019

Klart med vilka som tar över hemtjänsten

Nyheter Kommunstyrelsen fattade på måndag beslut om vilka som får i uppdrag att ta över hemtjänsten i kommunen.

2020_helsida
defacto_helsida
speedy_helsida
centrum_helsida2020
teatergrillen_helsida
EXTRA

Blottare i Sigtuna

Blåljus En anmälan om sedlighetsbrott upprättades sedan en man blottat sig för två personer i Sigtuna.

Arlandapoliser anmäler coronarisk

Nyheter Två poliser på Arlanda som tog emot passagerare från evakuerats från Kina gör en intern anmälan om risk att utsättas för viruset skriver Expressen.

teatergrillen_outsider
speedy_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
connys