moderaterna_sep2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen riskerar underskott

Sigtuna kommun riskerar underskott för 2018: - Det är bra att vi nu, till skillnad från förra året, tidigt får reda på att vissa nämnder riskerar underskott – då har vi en rimlig chans att göra något åt det, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i ett uttalande.

Barn- och ungdomsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden drar ner kommunens budget för 2018. Den förstnämnda har för höga kostnader för fritidsverksamheten bland annat, det är fler barn än vad man budgeterat med. Individ- och familjeomsorgsenheten har för höga kostnader gällande placeringar av barn och unga samt insatser för ensamkommande barn. De båda nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat underskott på ca 24 miljoner kronor.

Vidtar åtgärder
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger i ett uttalande till märsta.nu att det är bra att man får reda på det tidigt i år vilka nämnder som riskerar underskott för att man har en rimlig chans att göra nått åt det. Individ- och familjeomsorgen har fått skarpa direktiv att vidta åtgärder för att minska det befarade underskottet och sedan redovisa vilka åtgärderna är. Barn- och ungdomsnämnden kommer att genomgå en djupare analys av den ekonomiska situationen och det finns oklarheter i det redovisade materialet som måste redas ut enligt Holst.

boisigtuna
2020_helsida
festspec_host2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vattenskador oroar sigtunabor

Nyheter Drygt 1000 stockholmare har medverkat i en undersökning om vattenskador som Länsförsäkringar beställt, bland dessa några sigtunabor.

festspec_host2020_outsider
nrh
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider