centrum_host
Ljud från idrottande barn kan tvinga kommuner att begränsa både träningstider och investeringar i bullerplankFoto: märsta.nu

Kommunen förberedd för Lex-Bovallen: Få störs av idrottande barn

Sigtuna kommun är välförberedda om ett "Lex-Bovallen" skulle bli verklighet där boende klagar på ljud från exempelvis fotbollsplaner: - Jag ser inte att vi står inför samma problem som beskrivs i Nacka, Sundbyberg och andra ställen, skriver Pekka Widergren, fritidschef på Kultur- och fritidsförvaltningen, i ett mail till märsta.nu

I Nacka har boende klagat på ljud från fotbollsplanen gällande Bovallen. Risken är att Bovallen bara får användas under en viss tid och Nacka kommun kan även tvingas sätta upp bullerplank. Ljud från fotbollsspelande barn jämförs nämligen med industribuller och då har mätningar gjorts som visar att ljudet överstiger gränsvärdet för buller från industri. Det slutgiltiga beslutet i ärendet är ännu inte fattat.

Några ärenden på Midgårdsvallen
För Sigtuna kommuns del finns inte samma problem som i exempelvis Nacka och Sundbyberg meddelar fritidschefen Pekka Widergren. På Midgårdsvallen har man haft några ärenden där grannar upplever störande ljud och ljus i hemmen. Främst handlar det om belysningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har kopplats in och bedömningen är att man håller sig inom de ljud- och ljusnivåer som är rimliga i ett tätbebyggt område.
– Vi har vidtagit olika åtgärder för att minimera det som de boende upplever som störande. Gällande ljudet har vi begränsat användandet av ljudanläggningen jämfört med när anläggning började användas, uppger Widergren.

Förebyggt tidigt i Sigtuna
I samband med byggnationen av Ansgarsvallen i Sigtuna har man haft samtal med boende och de åtgärder som man vidtog med vinklar på belysningsmaster och så vidare har fungerat bra enligt Widergren. Det har kommit in enstaka fall av synpunkt genom åren:
– Jag upplever att vi åtgärdat det som efterfrågats på denna anläggning.

Inga klagande i Rosersberg
Gällande Odensala IP har man haft samtal med närboende som upplevde vissa problem, det ska vara löst. I Rosersberg på Råbergsvallen samt Skepptuna har Widergren inte kännedom från verksamheten från idrottsplatserna.

sigtunavatten_standard
happyhomes_2019
centrum_host_helsida
ica_oktober
greeknighthelsida
fme_oktober
defacto_mustach_helsida
colorama_april2
connys
greeknight_outsider
nrh