moderaterna_sep2020
Foto: Swedavia/Daniel Asplund

Klimatstyrda start- och landningsavgifter kan införas

Start och landningsavgifterna kan komma att förändras i framtiden.

centrum_artikel

Regeringen har tagit emot ett uppdrag om miljöstörande start- och landningsavgifter. Detta för att regeringen vill minska flygets klimatpåverkan och stimulera till ett klimatsmart flyg.

Transportstyrelsen fick i uppdrag i september 2019 att utreda om hur start och landningsavgifterna kan differentieras ytterligare. Förslaget har lämnats in till regeringen för analys. Enligt ett pressmeddelande ska miljöstörande start- och landningsavgifter tillämpas på Arlanda och Landvetter eftersom de har mer än fem miljoner årspassagerare. Avgifterna kommer att basera sig utifrån miljöprestanda på olika flighter och olika flygplanstyper, däribland klimatpåverkan och användning av biojetbränsle.

connys_helsida
corner_helsida
happyhomes_sommar2020
meko_helsida
skanela_event_helsida
2020_helsida
kkdk_helsida
defacto_helsida
fixa_laddplats_helsida
helsida
centrum_helsida2020
personal_sandstrom_helsida
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
skanela_event_outsider
outsider
ridskola_2020_outsider
budget_outsider
nrh
meko_outsider
laddplats_out
sigtuna_vatten_outsider
corner_outsider
kkdk_outsider
personal_outsider
swedol_outsider