defacto_pan2020
Foto: Sigtuna kommun

Klart med planprogram för Rosersberg

Kommunen är klar med ett planprogram för hur Rosersberg ska bebyggas.

Under en tid har dialog skett med rosersbergare om hur de vill se sin ort bebyggas. Nu finns ett färdig planprogram som ska hanteras av politikerna. Rosersbergarna efterfrågar nya boendelösningar och förstärkt service samtidigt som de vill bevara de småskaliga och naturnära.
– Visionen är att Rosersberg ska bli ett grönt samhälle som skapar närhet och plats för fler. Området har ett strategiskt utmärkt läge nära pendeltågsstationen och E4:an. Detta ger Rosersberg en unik lägesfördel som tillsammans med närheten till både natur och kultur gör det attraktivt att bo och verka här, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Projektledaren för utvecklingen av Rosersberg, Johan Sandström, berättar att det ska finnas en levande stadsmiljö med torg, handel och mötesplatser. Det kommer bli varierad bebyggelse med småhus, radhus och flerbostadshus, många parker, grönområden och bygga samman olika gröna rum med varandra.

Rosersberg kommer också att vara mer fördelaktig att bo i för äldre. För trafiken planeras en tunnel under ostkustbanan då järnvägen delar den framtida orten. Planerna ska ut på samråd och efter samrådsmöte ska tjänstemännen hantera de synpunkter som kommit in innan politikerna fattar beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

speedy_helsida
festspec_corona_helsida
coronakrisen

Biljettkontrollerna pausas

Nyheter SL pausar sina biljettkontrollanters arbete från och med denna vecka: - På grund av smittspridningen behöver vi alla hjälpas åt att hålla avstånd i kollektivtrafiken, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på trafikförvaltningen.

2020_helsida
coronakrisen

Valstadagen ställs in

Nyheter Valstadagen ställs in, det beskedet gav SigtunaHem under förmiddagen: - På grund av den rådande situationen med coronaviruset så måste vi dock tyvärr – å föreningen Valsta utvecklings vägnar – meddela att evenemangen ställs in, säger projektledare Lola Svensson.

defacto_helsida
marina_helsida
happy_homes_mars
centrum_helsida2020
ridskola2020_helsida
coronakrisen

Nytt initiativ i Sigtuna

Nyheter Ett nytt initiativ startas upp i Sigtuna stad där personer i riskgruppen kan få hjälp med mat till dörren.

Elever skickade brev till äldre

Ung & Student Elever på Steningehöjdens skola ville muntra upp äldre på Arhem genom skriva vykort med personliga hälsningar till dem: -Eleverna tyckte att det kändes jättekul att få kommunicera med de äldre och samtidigt få känna mening och betydelse trots att de ska befinna sig i skolan varje dag, berättar svenskläraren Ziri Sallahz på Steningehöjdens skola.

sigtuna_vatten_outsider
festspec_corona_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
nrh
swedol_outsider