moderat_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Klart med planprogram för Rosersberg

Kommunen är klar med ett planprogram för hur Rosersberg ska bebyggas.

centrum_artikel

Under en tid har dialog skett med rosersbergare om hur de vill se sin ort bebyggas. Nu finns ett färdig planprogram som ska hanteras av politikerna. Rosersbergarna efterfrågar nya boendelösningar och förstärkt service samtidigt som de vill bevara de småskaliga och naturnära.
– Visionen är att Rosersberg ska bli ett grönt samhälle som skapar närhet och plats för fler. Området har ett strategiskt utmärkt läge nära pendeltågsstationen och E4:an. Detta ger Rosersberg en unik lägesfördel som tillsammans med närheten till både natur och kultur gör det attraktivt att bo och verka här, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Projektledaren för utvecklingen av Rosersberg, Johan Sandström, berättar att det ska finnas en levande stadsmiljö med torg, handel och mötesplatser. Det kommer bli varierad bebyggelse med småhus, radhus och flerbostadshus, många parker, grönområden och bygga samman olika gröna rum med varandra.

Rosersberg kommer också att vara mer fördelaktig att bo i för äldre. För trafiken planeras en tunnel under ostkustbanan då järnvägen delar den framtida orten. Planerna ska ut på samråd och efter samrådsmöte ska tjänstemännen hantera de synpunkter som kommit in innan politikerna fattar beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

kaa_sigtuna_helsida
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
brobygget_midgard_helsida
spedition_sigtuna
2020_helsida
marina_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
speedy_helsida
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_vatten_outsider
nrh
kaa_outsider
centrum_sommar_out
speedy_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
studeravidare_outsider