mote_sommar
Foto: Swedavia/Daniel Asplund/Genrebild
Arlandas banorFoto: Swedavia

Klagomål mot ökat flygbuller

Föreningen Väsbybor mot flygbuller klagade till Länsstyrelsen på inflygningar i samband med att bana 1 var avstängd under 2017-2018.

centrum_artikel

Länsstyrelsen beslutar att avslå Väsbybor mot flygbullers klagan om att inflygningarna orsakat mer buller. Enligt Länsstyrelsen kan Swedavia använda alternativa in- och utflygningsmönster i samband med banavstängningar. I somras var bana 1 avstängd för att den skulle renoveras vilket ökade trafiken på bana 2 och 3.

Föreningen hade också synpunkter på att raka inflygningar skett till Arlanda i ökad omfattning och vad som inte är tillåtet enligt det tillstånd som finns. I beslutet står det att Länstyrelsen inte kommer vidta någon åtgärd med anledning av klagomålen om ökat buller. Ärendet är dock överklagat till Mark- och miljödomstolen.

sommar_sigtuna2020
spedition_sigtuna
landsbygd_sigtuna_helsida
kaa_sigtuna_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
studeravidare_helsida
2020_helsida
connys_helsida
speedy_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
nrh
marina_outsider
studeravidare_outsider
kaa_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider