defacto_pan2020
Foto: Swedavia/Daniel Asplund/Genrebild
Arlandas banorFoto: Swedavia

Klagomål mot ökat flygbuller

Föreningen Väsbybor mot flygbuller klagade till Länsstyrelsen på inflygningar i samband med att bana 1 var avstängd under 2017-2018.

centrum_artikel

Länsstyrelsen beslutar att avslå Väsbybor mot flygbullers klagan om att inflygningarna orsakat mer buller. Enligt Länsstyrelsen kan Swedavia använda alternativa in- och utflygningsmönster i samband med banavstängningar. I somras var bana 1 avstängd för att den skulle renoveras vilket ökade trafiken på bana 2 och 3.

Föreningen hade också synpunkter på att raka inflygningar skett till Arlanda i ökad omfattning och vad som inte är tillåtet enligt det tillstånd som finns. I beslutet står det att Länstyrelsen inte kommer vidta någon åtgärd med anledning av klagomålen om ökat buller. Ärendet är dock överklagat till Mark- och miljödomstolen.

happyhomes_sommar2020
helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
speedy_vinter_helsida
personal_sandstrom_helsida
meko_helsida
2020_helsida
kkdk_helsida
defacto_helsida
landsbygdsdag
corner_helsida
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
corner_outsider
kkdk_outsider
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider
ridskola_2020_outsider
laddplats_out
nrh
budget_outsider
personal_outsider
outsider