moderaterna_sep2020
Ibrahim KhalifaFoto: Sigtuna kommun
Olov HolstFoto: Arkivbild/Daniel Iskander
Pierre Cengiz-EdstrandFoto: Insändarbild/Miljöpartiet

Khalifa (S) anmäls för vägran att ta upp ärende i Kommunstyrelsen

Oppositionsrådet Olov Holst (M) har anmält Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) till Förvaltningsrätten för att han vägrade ta upp ett ärende på det kaosartade sammanträdet 16:e maj: - Alla kommuninvånare har rätt att få ärenden laglighetsprövade. För mig är det en självklar demokratisk grundprincip att alla ärende hanteras och bereds på samma sätt. Det är bara då som vi kan säkerställa att det finns ett bra underlag när beslut ska fattas, säger Ibrahim Khalifa

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde 16:e maj ville oppositionsrådet Olov Holst (M) ta upp ärendet ”Revidering av delegeringsordningen” som handlade om arvoden för vissa förtroendevalda. Holst ansåg att den typ av ärenden ska hanteras i Kommunstyrelsen och inte i arbetsgivareutskottet där bara tre personer sitter. Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) valde dock att inte ta upp ärendet utan beredning. Något som Holst menar strider mot initiativrätten för en ledamot i Kommunstyrelsen att på sittande möte få lägga fram äresen.

Nu har Khalifas hantering av ärendet anmälts till Förvaltningsdomstolen. Holst yrkar att rätten upphäver Khalifas beslut om att fastställa föredragningslistan.
– Som klagande i ärendet hävdar jag att detta strider mot 4 kap. 17 § i kommunallagen om initiativrätt. Det finns heller inget beredningstvång för ärenden som skall avgöras i nämnd och därmed inte heller i kommunstyrelsen, vilket användes som argument för att inte ta upp ärendet, står det i Holsts begäran till rätten.

Edstrands arvode indraget
I arbetsgivareutskottet fattades beslut 18:e maj om att Pierre Cengiz-Edstrands arvode avgår. Socialdemokraterna hänvisar till sin protokollanteckning i ärendet där det framgår att Cengiz-Edstrand inte längre ska uppbära arvode eftersom han öppet deklarerat att han inte längre ingår i ett samarbete med den styrande koalitionen. Pierre Cengiz-Edstrand kvarstår dock som vice ordförande i Kommunstyrelsen.
– Det är märkligt att man drar in arvodet och därmed hindrar mig från att utöva mina förtroendeuppdrag. Uppdrag som jag har tilldelats av fullmäktige, det är likaså bara fullmäktige som kan ta ifrån mig uppdragen. Här är både demokratin och värdegrunden satt ur spel, säger Pierre Cengiz-Edstrand till märsta.nu

”Partiet drabbas”
Cengiz-Edstrand menar att arvodet som dragits in tillhör Miljöpartiet i Sigtuna och inte han personligen.
– Det är MP som tilldelat mig mitt arvode. Därför är det anmärkningsvärt att MP berövats de medel man har avtalat om direkt efter valet 2014. Förfarandet tyder på att det är mitt personliga arvode man anser sig ha dragit in, inte medel för MP, förklarar Cengiz-Edstrand.

Windefalk berörs ej
Noterbart är att Karolina Windefalk får behålla sitt arvode i Individ- och familjeomsorgsnämnden. Windefalk och två andra miljöpartister har tidigare deklarerat att det nu finns två miljöpartier i kommunen. Cengiz-Edstrand är frågande till om (S) och (L) har ett avdelningssamarbete med delar av ett parti. (MP) har tre mandat i fullmäktige varav Windefalk har ett. Om (S) och (L) inte enas med andra sittande i Kommunstyrelsen och fullmäktige så riskerar man att förlora ytterligare voteringar vid kommande sammanträden. Pierre Cengiz-Edstrand har efterlyst ett samarbetsavtal och anser att det är det största partiet, alltså (S), som ska se till att ett sådant kan ordnas.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida
2020_helsida
defacto_helsida

Bergkvara buss tar över skolskjutsarna

Nyheter Ellenius Buss tappar avtalet för skolskjutsar i kommunen till Bergkvara buss: - Kommunen har säkerställt att Bergkvara kan leverera tjänsten, säger Kimmo Stenroos, upphandlingschef i kommunen.

boisigtuna
corner_helsida
centrum_helsida2020
helsida
festspec_host2020_helsida
sigtuna_vatten_outsider
festspec_host2020_outsider
corner_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider