moderat_sommar
Ibrahim Khalifa (S) OBS! Bilden från ett annat tillfälle
Olov Holst (M)Foto: Pressbild/Moderaterna

Khalifa beviljas inte ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige ger inte förre kommunstyrelseordföranden Ibrahim Khalifa (S) ansvarsfrihet för sin tid som ordförande i Kommunstyrelsen för tiden 1 januari-21 september 2017: - Det hela är enkelt – har man brutit mot kommunallagen, då SKA man inte beviljas ansvarsfrihet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

centrum_artikel

Ett av mandatperiodens sista fullmäktigesammanträden skulle hantera ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och kommunstyrelsens ordförande för förra året. Nuvarande kommunstyrelseordföranden Olov Holst (M) yrkade i samband med förra fullmäktige att dåvarande kommunstyrelseordföranden Ibrahim Khalifa (S) inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sin tid som ordförande 1 jan-21 sep 2017. Ärendet återremitterades till presidiet för beredning och man kom fram till att Khalifa kunde få en anmärkning, dock var presidiet inte överens då det är två socialdemokratiska företrädare där samt en moderat.

(S): Inga tillräckliga skäl
När ärendet togs upp igen i fullmäktige var Khalifa inte närvarande men hans partikamrat Ronnie Lundin klev upp i talarstolen och meddelade att ”vi anser inte att det som anförts är tillräckligt skäl för att inte bevilja Ibrahim Khalifa ansvarsfrihet.”

Kalles stödde Holst
Socialdemokraterna yrkade således på att Khalifa beviljades ansvarsfrihet men detta yrkande förlorade i första voteringen, i andra voteringen ställdes Holsts yrkande mot presidiets förslag vilket slutade med siffrorna 29-2 samt 17 som avstod, därmed beviljades inte Khalifa ansvarsfrihet. Noterbart var även att förre socialdemokraten Anna Kalles som öppet kritiserat Khalifa tidigare och medverkat i Uppdrag granskning valde att stödja Olov Holsts yrkande.

”Bröt mot lagen”
I ett pressmeddelande från Moderaterna säger Olov Holst (M) att det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska gruppen ville fria Khalifa helt genom att ge honom ansvarsfrihet trots att han brutit mot lagen, Holst menar att det är uppenbart för alla att Khalifa brutit mot lagen.
– Det säger en hel del om kulturen i partiet och kandidaterna på valsedeln även inför höstens val. En röst på S och myglet kommer fortsätta i Sigtuna kommun, uppger Holst.

Miljöpartiet får en känga
Miljöpartiet får sig också en känga av Holst, trots att de allts ingår i samma kommunledning idag:
– Det är också tråkigt att se hur Miljöpartiet väljer att indirekt stödja Khalifas beteende genom att inte delta i beslutet. Jag trodde vi stod på samma sida när det gäller att bekämpa mygel och korruption, men det gäller tydligen inte längre. Det är en sak att säga det, en annan att ställa upp för det när det gäller.

Kalles: Allt stämmer
Anna Kalles medverkar också i Moderaternas pressmeddelande men är utan partibeteckning (Kalles valde förra året att kliva av Kommunstyrelsen och även Socialdemokraterna men behöll sin plats i fullmäktige)
– Allt jag tidigare sagt om ledarskapet inom socialdemokraterna i Sigtuna kommun och Khalifas sätt att leda partiet visar sig stämma. Ibrahim Khalifa har behandlat kommunallagen som en rekommendation och inget som måste följas. Detta är inte acceptabelt av en kommunstyrelseordförande, säger Kalles i pressmeddelandet.

”Företrädare ska följa kommunallagen”
I ett uttalande från Socialdemokraternas ordförande Erna står det att Socialdemokraternas hållning är alltid och kommer alltid vara att samtliga företrädare ska följa kommunallagen och annan lagstiftning:
– Vi anser dock att det som Holst och moderaterna fört fram inte är tillräckliga skäl för att inte bevilja ansvarsfrihet. Något som bekräftar den åsikten är att revisorerna inte hade något att anföra angående ansvarsfriheten. För oss socialdemokrater är det tydligt att Holst och moderaterna hellre pratar om den här typen av frågor istället för att lyfta fram sin egen politik. Det som moderaterna framför räcker inte för att inte bevilja ansvarsfrihet.

Vänsterpartiet röstade med Holst
Vänsterpartiet hade båda sina ledamöter på och valde att stödja Moderaterna:
-Vänsterpartiet hade ingen gemensam partilinje i frågan då förvaltningsrätten inte hade kommit med sin bedömning i ärendet innan mötet. Så våra ledamöter fick ta ett eget ställningstagande utifrån den information som fanns och resultatet av det blev en stark missnöjesyttring som partiet helt står bakom, säger Niklas Andersson (V)

Uppdaterad kl. 11.49

studeravidare_helsida
brobygget_midgard_helsida
sommar_sigtuna2020
centrum_helsida2020
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_helsida_valsta
defacto_helsida
spedition_sigtuna
speedy_helsida
happyhomes_sommar2020
marina_helsida
connys_helsida
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider