moderat_jul_nyar
Foto: Google Streetview

Järnvägsövergång stängs för reparation

Järnvägsövergången Västra bangatan /Brobyvägen kommer att stängas med start 14:e april.

Mellan 14-18 april kommer järnvägsövergången som är högtrafikerad mellan Märsta och Måbyområdet att vara stängd för reperation. Det är ett växelfel som ska åtgärdas i spåranläggningen. Tågtrafiken kommer inte att påverkas dagtid men det kommer att finnas en temporär övergång för gångtrafikanter. Fordon hänvisas till Måbyviadukten ca en kilometer bort.

centrum_helsida2020
defacto_helsida
connys_helsida
oppethus_helsida
happyhomes_50
teatergrillen_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_outsider
nrh
connys
oppethus_outsider