center_pan21
Windefalk, Björlin och OverholtFoto: Miljöpartiet

Ja, vi oroar oss för kommunledningens miljöambitioner

Mats Weibull och Moderaterna skriver att Miljöpartiet ”får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på.” Skogen i Hällsbo är anmäld för avverkning och vi kan bara hoppas på att den inte skövlas.

Vi konstaterar att man får leta efter en mer passiv kommunledning när det kommer till naturvård. Kommunens tjänstepersoner har inte resurser att bevaka avverkningsanmälningar. När det gäller Hällsboskogen var det Länsstyrelsen som uppmärksammade Sigtuna kommun på att skog i anslutning till reservatet var anmäld som en föryngringsavverkning. Slutavverkning i skogsvårdslagen kan benämnas ”föryngringsyta” och innebär kalhuggning.

Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet i den svenska skogen. Den lämnar efter sig döda granar som även är viktiga för mer än 100 andra arter, varav flera är barkborrens fiender. Granbarkborren själv är inte intresserad av döda träd, den söker färsk ved. När granen dött har baggen redan flugit vidare. Att ta ut döda granar ur skogen kan alltså vara kontraproduktivt. För att markägaren ska få ut ett skogligt värde för granen och för att motverka fler angrepp ska åtgärder sättas in under vinterhalvåret. En avverkning under sommartid tyder på ett större ingrepp än bekämpning av granbarkborren.

Granbarkborrens framfart är inte bara ett tecken på att granodlingar är en dålig idé utan också att de ständiga värmerekorden passar skadeinsekterna bra. Att vi ser många angrepp av barkborrar nu beror på det varma och torra året 2018. På många håll i världen drabbas människor betydligt hårdare av klimatförändringarna än vi. Värmeböljor och skadedjursangrepp är tyvärr bara början för oss i Sverige och Sigtuna kommun. Att konsekvenserna ännu är ganska milda för oss kanske gör det svårt att förstå hur bråttom det är att växla upp klimatarbetet? Här har varje svensk kommun ett stort ansvar.

Det är utmärkt att kommunledningen har god kontakt med markägarna. Passa på att prata om ett varaktigt skydd av den kvarvarande skogen kring reservatet! Mats Weibull uppfattar att ”Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens miljöambitioner”. Det är alldeles riktigt. Det hade varit anmärkningsvärt om vi inte var oroade av de senaste årens nedskärningar på naturvårdsarbetet i majoritetens budget.

  • Karolina Windefalk,
  • Elwood Overholt,
  • Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

bostad_helsida
defacto_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

2020_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

happyhomes_sommar2020
eldsjal-helsida
connys_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

andersojag

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

mp-outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
nrh
connys
bostad_outsider
andersojag_outsider
eldsjal-outsider
sigtuna_vatten_outsider