moderater_pan_sommar
Windefalk, Björlin och OverholtFoto: Miljöpartiet

Ja, vi oroar oss för kommunledningens miljöambitioner

Mats Weibull och Moderaterna skriver att Miljöpartiet ”får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på.” Skogen i Hällsbo är anmäld för avverkning och vi kan bara hoppas på att den inte skövlas.

Vi konstaterar att man får leta efter en mer passiv kommunledning när det kommer till naturvård. Kommunens tjänstepersoner har inte resurser att bevaka avverkningsanmälningar. När det gäller Hällsboskogen var det Länsstyrelsen som uppmärksammade Sigtuna kommun på att skog i anslutning till reservatet var anmäld som en föryngringsavverkning. Slutavverkning i skogsvårdslagen kan benämnas ”föryngringsyta” och innebär kalhuggning.

Granbarkborren är en del av det naturliga ekosystemet i den svenska skogen. Den lämnar efter sig döda granar som även är viktiga för mer än 100 andra arter, varav flera är barkborrens fiender. Granbarkborren själv är inte intresserad av döda träd, den söker färsk ved. När granen dött har baggen redan flugit vidare. Att ta ut döda granar ur skogen kan alltså vara kontraproduktivt. För att markägaren ska få ut ett skogligt värde för granen och för att motverka fler angrepp ska åtgärder sättas in under vinterhalvåret. En avverkning under sommartid tyder på ett större ingrepp än bekämpning av granbarkborren.

Granbarkborrens framfart är inte bara ett tecken på att granodlingar är en dålig idé utan också att de ständiga värmerekorden passar skadeinsekterna bra. Att vi ser många angrepp av barkborrar nu beror på det varma och torra året 2018. På många håll i världen drabbas människor betydligt hårdare av klimatförändringarna än vi. Värmeböljor och skadedjursangrepp är tyvärr bara början för oss i Sverige och Sigtuna kommun. Att konsekvenserna ännu är ganska milda för oss kanske gör det svårt att förstå hur bråttom det är att växla upp klimatarbetet? Här har varje svensk kommun ett stort ansvar.

Det är utmärkt att kommunledningen har god kontakt med markägarna. Passa på att prata om ett varaktigt skydd av den kvarvarande skogen kring reservatet! Mats Weibull uppfattar att ”Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens miljöambitioner”. Det är alldeles riktigt. Det hade varit anmärkningsvärt om vi inte var oroade av de senaste årens nedskärningar på naturvårdsarbetet i majoritetens budget.

  • Karolina Windefalk,
  • Elwood Overholt,
  • Tove Björlin
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

pantamera_avc_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Debatt Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Debatt Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Debatt Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

kso_helsida
defacto_helsida
mp_helsida_april

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Debatt Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

connys_helsida
helsida_sfs

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Debatt I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Debatt Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Debatt Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Debatt Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
nrh
moderat_outsider
mp_outsider2022
pantamera_out
sfs_out
kso-duell_out
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider