panorama_centrum
Gill Brodin (C)Foto: Centerpartiet

Intresset för Agenda 2030 är stort

Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

Även på global nivå har intresset för att lära sig mer om Globala målen nått nya höjder. Under Global Goals Week deltog organisationer och människor från 191 länder. Men även om intresset och engagemanget för Globala målen är högre än någonsin så måste vi växla upp arbetet ordentligt om målen ska bli verklighet till 2030. Det gäller oss alla, privatpersoner, företag, organisationer och beslutsfattare.

Nyckeln till hållbarhet är att se ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner som sammanlänkade, dom hör ihop. Nationella Agenda 2030 delegationen menar att” det snabbaste och mest effektiva sättet att genomföra Agenda 2030 och nå den omställning som krävs är att använda kraften i ordinarie processer”. Det är precis det vi arbetar med här i Sigtuna kommun. Agenda 2030 och hållbar utveckling integreras i den dagliga verksamheten och är inte ett projekt vid sidan av.

Det är mycket som händer inom klimatområdet i Sigtuna kommun. Tillexempel förnybar energi nyttjas via solceller och vindkraft. Brage förskola har byggts som ett passivhus. Naturskolan utbildar eleverna till planetskötare. Inom samhällsplaneringen byggs det nära kollektivtrafik och satsas på cykelvägar. Våra kommunalägda bolag som Destination Sigtuna arbetar för att minska besöksnäringens klimatpåverkan, bland annat inom transporter och fastigheter. Och Sigtunahem deltar i allmännyttans Klimatinitiativ kring bland annat energibesparing och fossilfrihet. Sigtuna Vatten och renhållning samlar in matavfall som blir biogas och biogödsel.

Men även om vi som kommun prioriterar dessa frågor är det minst lika viktigt att du som företagare, organisation eller privatperson också tänker på detaljerna. För ska vi nå målen kan vi bara göra det tillsammans.

  • Gill Brodin, Ordförande Agenda 2030 utskottet
centrum_sommar2022_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
2020_helsida
liber_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

marinan_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

connys_helsida
defacto_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

ewas_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
marina_outsider
ewas_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh