panorama_centrum
Karolina Windefalk och Jan FranzénFoto: NewFace/Jeanette Sundin

Inte ett resultat att vara stolt över

Under torsdagen summerar Kommunfullmäktige året 2021. Den moderatledda kommunledningen prioriterar ett ekonomiskt överskott på över 300 miljoner kronor framför fungerande välfärd och nödvändiga satsningar på klimat, miljö och natur.

2021 var året när Sigtuna kommun rasade från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking. Kommunen tillhör nu bottenskiktet i Stockholms län.

Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC blir allvarligare för varje år, 2021 utlystes röd flagg för mänskligheten. Sigtuna kommuns hållbarhetsredovisning konstaterar att utmaningarna till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala och att kommuner har en viktig roll. Kommunen säger sig ha som ambition att Agenda 2030-målen ska inkluderas i processer och styrdokument. Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Att det krävs krafttag i kommunens klimat-, miljö- och naturvårdsarbete är inte någon nyhet.
Miljöpartiet vill upplysa kommunledningen om att målen i Agenda 2030 inte uppnås genom att dess färgglada ikoner klistras in i kommunens styrdokument. Vi konstaterar att seriösa miljö- och klimatmål, systematiskt arbete och konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro i kommunens verksamhetsberättelser och hållbarhetsredovisning.

Den moderatledda kommunledningen fortsätter sin strävan efter ekonomiskt överskott till varje pris, röd flagg för mänskligheten eller inte.

Några av de 300 miljonerna på sista raden i årsredovisningen hade kunnat göra stor skillnad för många människor i vår kommun, inte minst genom satsningar på att komma tillrätta med segregationen och skapa en värdig äldreomsorg. Under 2021 har kommunen fått ett område utsett till riskområde av Polisen. Trots det har kommunledningen inte satsat tillräckligt på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna förebygga att utvecklingen går mot ett särskilt utsatt område. Problemen med våld i nära relation ökade under 2021 men Individ- och familjeomsorgen fick långt ifrån tillräckliga resurser.

Miljöpartiet vill se prioriteringar för människor, miljö och för möjligheten för kommande generationer att leva ett gott liv i Sigtuna kommun.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
marinan_helsida
mp_helsida_april
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

2020_helsida
liber_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

centrum_sommar2022_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

mp_outsider2022
centrum_sommar_outsider2022
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
swedol_outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider
nrh
ewas_outsider