sap_kyrka_pan
Niklas Andersson (V)Foto: Pressbild/Erik Nordblad

Inget bibliotek utan böcker

Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

I sitt svar om Valsta bibliotek hävdar högermajoriteten genom Lars Björling, Olov Holst och Karolina Holst att jag kommer med ”min” fakta. Men all den fakta jag presenterat kommer från förvaltningen – det vill säga samma källor som styret själv hänvisar till. Alla som känner mig vet att jag alltid önskar att det blir rätt när det kommer till siffror. Det hör nämligen till när man är statistiker.

Enligt de siffror som jag frågade efter så hade biblioteket i Valsta ungefär lika många utlån under hela 2019 som under hela 2020. Därför reagerade jag när högermajoriteten skrev: ”Det senaste året har det lånats ut ca tre till sex böcker i veckan.” vilket inte stämmer. I nästa debattinlägg skriver man att: ”Under 2020 sjönk antalet till bottennivån tre till sex böcker i veckan.”. Om Björling, Holst och Holst menar att det har funnits veckor som kommit ner i de siffrorna så vore det korrekta att skriva ut just det. Så nej, jag lever inte i en drömvärld när jag presenterar siffrorna för Valsta bibliotek. Men några som garanterat får svårare att nå sin drömvärld är de barn och unga i Valsta som växer upp under dagens borgerliga styre.

Siffrorna visar oavsett hur vi räknar att det finns mycket som behöver göras för att försöka öka utlåningen. Men att då ta bort böckerna är fel väg att gå. Att hänvisa till att det är färre som har klagat efter att man behövde stänga biblioteket i Valsta nu än i Sigtuna och Märsta tycker jag är konstigt. Är det så man ska avgöra vilket beslut man ska ta? Vi ska avgöra hur kommunens resurser ska fördelas till det bästa för kommunens alla invånare – oavsett hur röststarka de är. Samtidigt är det inte lätt för valstaborna att klaga på att ett bibliotek som många av dem inte ens har vetat om var öppet sedan stänger.

Det är tråkigt att ni gör det svårare för barnen och alla andra som bor i Valsta att nå sina litterära och verkliga drömvärldar. Själv så lovar jag att jag kommer göra allt jag kan för att få tillbaka böckerna och biblioteket till Valsta igen.

  • Niklas Andersson (V), gruppledare fullmäktige och ledamot Kultur- och fritidsnämnden

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

andersojag
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

bostad_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

helsida_var2021
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

eldsjal-helsida
connys_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

skordedag_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

defacto_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

kyrka_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

2020_helsida

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

mp_host_helsida

Ingen framtidsambition i nya översiktsplanen

Insändare Naturområden nära bostäder byggs sönder. Ökad biltrafik skapar barriärer som gör naturen mindre tillgänglig. Värdefull jordbruksmark exploateras. Så planerar den politiska majoriteten för kommuninvånarnas framtid i översiktsplan 2022-2035. Det är inte den framtid Miljöpartiet vill se.

happyhomes_sommar2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

skordedag_out
nrh
centrum_sommar_out
mp-outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
eldsjal-outsider
kyrka-outsider
heat_out
bostad_outsider
kyrkoval_outsider
andersojag_outsider
sigtuna_vatten_outsider