defacto_pan

Ingen valinfo på utomnordiska språk

Sigtuna är en av 24 kommuner i länet som inte har valinfo på utomnordiska språk.

Sigtuna kommun är en av 24 kommuner i länet som inte har valinfo på utomnordiska språk på sin hemsida rapporterar SVT Stockholm. Detta trots att drygt 15 procent av de röstberättigade är utländska medborgare. Men Sigtuna hänvisar till Valmyndighetens sajt som har information på 30 olika språk, bland annat arabiska, engelska och spanska som är de mest efterfrågade språken för modersmålsundervisning i kommunen.

På biblioteken i kommunen finns även valinfo i pappersform på lätt svenska, finska, engelska och arabiska. Man kommer också göra informationen tillgänglig på exempelvis Familjecentrum, Ungdomsmottagningen, Jobbcenter och SFI.

hostfest_centrum

Risk- och räddning flyttas från Rosersberg

Nyheter Sigtuna kommun som driver Risk- och räddningsprogrammet i Rosersberg avser flytta verksamheten till Märsta: - Att kommunen ser över sin lokalförsörjning är naturligt, det gör utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kontinuerligt för att effektivt nyttja de lokaler vi har för att värna skattebetalarnas pengar, säger Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

defacto_host2018

Kommuninvånarna tycker till

Nyheter Under hösten kommer 2200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få en enkät hemskickad med frågor om vad man tycker om kommunen: - För att vi ska kunna göra ständiga förbättringar behöver vi veta vad våra invånare tycker, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

valet2018

Klart: Alliansgruppens vision för mandatperioden

Politik Det är nu klart med kommunledning för kommande mandatperioden. Enda ändringen som sker är att Anna Malm Kelfve (M) tar över som ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden efter Karolina Windefalk (MP).

Hemtjänstpersonal oroas över ändrade arbetstider

Nyheter Hemtjänsten avser förändra personalens arbetstider vilket är oroande enligt en anställd som märsta.nu varit i kontakt med: - Helt plötsligt ska man kunna arbeta både dag och kväll oavsett vilket schema man har sen tidigare, berättar den anställde.

HSB Arlanda övergår till Norra Stor-Stockholm

Bostad HSB Arlanda går ihop med HSB Norra Stor-Stockholm: - Genom att två regionala HSB-föreningar blir en får vi bättre ekonomiska och personalmässiga resurser, säger Bo Albrektsson, tidigare ordförande för HSB Arlanda.

objekt2
komvuxq3_4
sportfiske_banner
sigtunavatten_standard
nrh
outsider
objekt3
connys
sbrf_sep
objekt4