defacto_pan

Jämnare fördelning av ensamkommande mellan kommunerna

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna.

Sigtuna kommun är en ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn och har genom åren tagit emot många i jämförelse med andra kommuner i landet. Nu har regeringen i en lagrådsremiss fattat beslut som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna så att inte vissa kommuner köper plats i andra kommuner och flyttar sina barn någon annanstans.

Även Sigtuna kommun har köpt platser i andra kommuner något som avslöjades för ca ett år sedan i en riksomfattande granskning som gjordes. Kommuner som vill placera om barn framöver får endast göra det om kommunerna sinsemellan har en särskild överenskommelse, placeringen ska ske med stöd enligt LVU (Lagen om vård av unga) eller om det fanns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänt placeringen. Första maj 2018 träder den nya lagen i kraft enligt Lexbase.

icavalsta_julbanner
julbanner2
defacto_host2018
sigtuna_funkis
fme_jul

Satsning på digital vård

Nyheter En digital vårdgaranti införs under 2019 i landstinget, det innebär att det ska bli lika självklart att få vård digitalt som på en mottagning rapporterar Dagens Nyheter.

happy_homes_juli

Radarproblem på Arlanda

Nyheter En radar på Arlanda havererade under fredagen vilket innebär att Arlanda dras med förseningar i trafiken under kvällen, skriver Aftonbladet.

lager_bilnet
sportfiskebanner2
objekt2
objekt4
connys
colorama_vinter
nrh_lania
outsider
objekt3
sigtunavatten_standard
skridskoskola
komvuxq3_4
funkis_2
sbrf_sep