moderaterna_juni

Jämnare fördelning av ensamkommande mellan kommunerna

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna.

Sigtuna kommun är en ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn och har genom åren tagit emot många i jämförelse med andra kommuner i landet. Nu har regeringen i en lagrådsremiss fattat beslut som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna så att inte vissa kommuner köper plats i andra kommuner och flyttar sina barn någon annanstans.

Även Sigtuna kommun har köpt platser i andra kommuner något som avslöjades för ca ett år sedan i en riksomfattande granskning som gjordes. Kommuner som vill placera om barn framöver får endast göra det om kommunerna sinsemellan har en särskild överenskommelse, placeringen ska ske med stöd enligt LVU (Lagen om vård av unga) eller om det fanns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänt placeringen. Första maj 2018 träder den nya lagen i kraft enligt Lexbase.

Bilbrand i Valsta

Blåljus Två bilar brann under natten i Valstavägen: - De har inte börjat brinna av sig själva, så mycket vet vi i alla fall, säger Mats Almquist, vakthavande befäl på regionledningscentralen i Stockholm, till Aftonbladet.

februari
varen2018
EXTRA

Khalifa beviljas inte ansvarsfrihet

Politik Kommunfullmäktige ger inte förre kommunstyrelseordföranden Ibrahim Khalifa (S) ansvarsfrihet för sin tid som ordförande i Kommunstyrelsen för tiden 1 januari-21 september 2017: - Det hela är enkelt – har man brutit mot kommunallagen, då SKA man inte beviljas ansvarsfrihet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

sap_valet2018
sportfiskebanner2
vuxenutbildning2

Barnrum för 9-12-åringar på bibliotek

Ung & Student Ett rum för 9-12-åringar har invigts på Märsta bibliotek: - Hela idén till rummet är från barnen själva och de har också varit delaktiga i att skapa det, säger barnbibliotekarien Hedda Svenblad.

Trafikstrategin får vänta

Nyheter Kommunen avbryter arbetet med att ta fram en trafikstrategi, detta för att en ny översiktsplan kommer att tas fram under kommande mandatperiod.

val2018
objekt4
outsider_moderat
Norra Redovisningshuset
forskontor
objekt2
outsider_defacto
vuxentutbildning
connys
sigtunavatten_standard
sap_outsider
veterankraft_standard
objekt3
standard_ridskola
nfc_vinter