centrum_host
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Inga mikroplaster i dricksvattnet

Mälaren som utgör dricksvattentäkt för det kommunala vattnet innehåller mycket liten del mikroplaster visar en undersökning.

Örebro Universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i bland annat Mälaren där Norrvatten tar råvatten till dricksvatten som levereras till Sigtuna kommun och andra kommuner i norra Stockholm.

Resultatet visar att det är ytterst liten del mikroplaster i Mälaren. Mikroplaster är små partiklar i storleksordningen 0,1 mikrometer till 5 mm, de kan komma från olika källor som bildäck, konstgräsplaner, båtskorv nedskräpning med mera. Den kan även innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av levande organismer.

Det finns mikroplaster i Mälaren men endast mycket små mängder enligt Norrvatten. Vid Görvälnverket togs prover på 22 meters djup och det visade att det fanns 2 mikroplastartiklar som är större än 300 mikrometer per 20 kubik vatten. Det motsvarar 2 mikroplaster volymen 100 fyllda badkar.

Risken för att mikroplasterna skulle hamna i dricksvattnet är i princip obefintlig. Verket renar från partiklar genom en sil där allt som är större än 250 mikrometer fastnar, mikroplaster som är större än 300 mikrometer fastnar därmed. Efteråt går vattnet igenom fyra reningar; kemisk fällning, segmentering, saltfiltrering och kolfiltrering. 99-99,9 procent av alla partiklar tas därmed bort enligt Norrvatten. Norrvatten skriver att vattnet uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

fme_oktober
centrum_host_helsida
ica_oktober
happyhomes_2019
defacto_mustach_helsida
greeknighthelsida
sigtunavatten_standard

Så lyftes Sigtuna Museum

Nyheter Sigtuna Musems verksamhet hade en undanskymd roll för några år sedan men under Ted Hesselboms tid har museet dubblerat antal besökare och anställda: - Det är viktigt att synas. Att pratas om, säger Ted i ett reportage i Norrtälje tidning.

greeknight_outsider
nrh
connys
colorama_april2