moderat_sommar
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Inga förstahandskontrakt för nyanlända

Nyanlända till Sigtuna kommun har inte erbjudits förstahandskontrakt, det säger kommundirektör Ulf Bergh till märsta.nu

centrum_artikel

Nyligen rapporterade märsta.nu om kommunens ansvar för nyanlända under 2017. Men även för 2016 är det ett stort antal nyanlända som kommit till kommunen. Enligt Migrationsverket handlar det om 242 personer med PUT (Permanent uppehållstillstånd).

Kommunen har haft ansvar för att ordna bostad åt dessa. Enligt kommundirektör Ulf Bergh har 108 personer inklusive barn i familjer kommit till kommunen.
– Det innebär att kommunen ordnar tillfälligt boende medan de anvisade söker boende på ordinarie bostadsmarknad. Personerna erbjuds med andra ord inte förstahandskontrakt via Sigtuna kommun, förklarar Ulf Bergh i mail till märsta.nu

Ulf Bergh poängterar att kommunen under 2015 lyckats lösa den tillfälliga bostadssituationen för de som behövt det. Nyanlända har även möjlighet att söka bostad själva på marknaden. Det framkommer uppgifter från andra kommuner att ansvaret från kommunerna är att ordna boende i två år, därefter måste de nyanlända själva lösa situationen. För att integreras i samhället har kommunen involverat SFI, gymnasium och olika arbetsmarknadsinsatser.
– Att lära sig språket och att komma i sysselsättning är oerhört viktigt för att komma in i samhället, fortsätter Ulf Bergh.

Kan köpa bostadsrätter eller hyra villor
Situationen för 2017 är att 153 personer är anvisade. Ulf Bergh:
– För att klara av det på ett bra sätt arbetar kommunen förvaltningsövergripande och har tagit fram strategier och planer för arbetet. För att lösa det kortsiktiga behovet på bostadsmarknaden kommer kommunen hyra in del i bostäder från privatpersoner, använda avtalad tilldelning från SigtunaHem, föra dialog med övriga hyresvärdar, eventuellt köpa bostadsrätter, hyra villor, omvandla lokaler och ta överfriställda boenden (HVB-hem eller liknande)

Har fyra procent av SigtunaHems bestånd
Konkret har Sigtuna kommun i ägardirektiven med SigtunaHem inskrivet att man ska få tillgång till fyra procent av bestånden för sociala ändamål. Det innebär att personer med sociala problem eller flyktingar kan få boende, dock inga förstahandskontrakt. I år har man också hyrt platser på vandrarhem och i vissa fall även hotellrum. Ett antal personer har också ordnat boende på egen hand hos vänner eller bekanta.

Värmebölja drar in

Nyheter En ordentlig veckolång värmebölja drar in över kommunen och temperaturer över 25 grader väntas varje dag.

2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
helsida_sommarlov
centrum_helsida2020
sigtunahem_sokbostad
connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
brobygget_outsider_valsta
brobygget_midgard_outsider
outsider_sommarlov
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
nrh
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider