defacto_pan2020
Foto: Sigtuna kommun

Inför Arlandalektionen från och med i höst

Arlandagymnasiet kommer inför kommande läsår att satsa på gemensam lektionsstruktur efter önskemål från elever.

Arlandagymnasiets ledning har analyserat svar från elevenkäten Stockholmsenkäten som gått ut till alla elever i åk2 som rör frågor om bland annat skola, trygghet och psykisk ohälsa. Arlandagymnasiet gjorde sedan en uppföljning på intervjuerna:
– Eleverna upplevde att det saknades en gemensam struktur för lektionerna. Med Arlandalektionen kommer till exempel alla lektioner att ha en tydlig start där innehåll och mål presenteras och ett tydligt avslut med sammanfattning och utvärdering. Eleverna ska känna igen ramarna, oavsett om det är en naturkunskapslektion eller en lektion i svenska, uppger Erik Ryding, gymnasiechef i ett pressmeddelande.

Den så kallade Arlandalektionen kommer att införas från och med hösten 2019.
– Från och med augusti arbetar vi enligt Arlandalektionen, som är ett verktyg för att skapa en samsyn kring undervisningens upplägg genom en gemensam lektionsstruktur, fortsätter Ryding.

Under flera års tid har Arlandagymnasiet haft problem med studieron, Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson poängterar att båda aspekterna ska förbättras.
– Som ett steg i det arbetet ska lärarna gemensamt ta fram en plan för hur man ska nå önskade mål och skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

centrum_helsida2020
connys_helsida
boisigtuna
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
festspec_host2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vattenskador oroar sigtunabor

Nyheter Drygt 1000 stockholmare har medverkat i en undersökning om vattenskador som Länsförsäkringar beställt, bland dessa några sigtunabor.

festspec_host2020_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider