defacto_pan2020
Foto: Sigtuna kommun

Inför Arlandalektionen från och med i höst

Arlandagymnasiet kommer inför kommande läsår att satsa på gemensam lektionsstruktur efter önskemål från elever.

centrum_artikel

Arlandagymnasiets ledning har analyserat svar från elevenkäten Stockholmsenkäten som gått ut till alla elever i åk2 som rör frågor om bland annat skola, trygghet och psykisk ohälsa. Arlandagymnasiet gjorde sedan en uppföljning på intervjuerna:
– Eleverna upplevde att det saknades en gemensam struktur för lektionerna. Med Arlandalektionen kommer till exempel alla lektioner att ha en tydlig start där innehåll och mål presenteras och ett tydligt avslut med sammanfattning och utvärdering. Eleverna ska känna igen ramarna, oavsett om det är en naturkunskapslektion eller en lektion i svenska, uppger Erik Ryding, gymnasiechef i ett pressmeddelande.

Den så kallade Arlandalektionen kommer att införas från och med hösten 2019.
– Från och med augusti arbetar vi enligt Arlandalektionen, som är ett verktyg för att skapa en samsyn kring undervisningens upplägg genom en gemensam lektionsstruktur, fortsätter Ryding.

Under flera års tid har Arlandagymnasiet haft problem med studieron, Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson poängterar att båda aspekterna ska förbättras.
– Som ett steg i det arbetet ska lärarna gemensamt ta fram en plan för hur man ska nå önskade mål och skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

kcbygg_helsida
defacto_helsida
speedy_helsida
connys_helsida
studeravidare_helsida
sommarlov_helsida
studenten2020_helsida

Humlegården läggs ner

Nyheter Humlegården i centrala Sigtuna avvecklas av ägaren Valjeviken: - Anledningen är ett bristande intresse att utnyttja de kompetenser som finns på Humlegården samt att funktionshinderrörelsens organisationer inte nått fram med budskapet om behovet av en inneliggande specialiserad rehabilitering till regionerna, skriver Valjeviken i ett pressmeddelande.

nrh
sommarlov_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
studenten2020_outsider
kcbygg_outsider
studeravidare_outsider
speedy_outsider