budget_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Inför Arlandalektionen från och med i höst

Arlandagymnasiet kommer inför kommande läsår att satsa på gemensam lektionsstruktur efter önskemål från elever.

fraga_liberalerna

Arlandagymnasiets ledning har analyserat svar från elevenkäten Stockholmsenkäten som gått ut till alla elever i åk2 som rör frågor om bland annat skola, trygghet och psykisk ohälsa. Arlandagymnasiet gjorde sedan en uppföljning på intervjuerna:
– Eleverna upplevde att det saknades en gemensam struktur för lektionerna. Med Arlandalektionen kommer till exempel alla lektioner att ha en tydlig start där innehåll och mål presenteras och ett tydligt avslut med sammanfattning och utvärdering. Eleverna ska känna igen ramarna, oavsett om det är en naturkunskapslektion eller en lektion i svenska, uppger Erik Ryding, gymnasiechef i ett pressmeddelande.

Den så kallade Arlandalektionen kommer att införas från och med hösten 2019.
– Från och med augusti arbetar vi enligt Arlandalektionen, som är ett verktyg för att skapa en samsyn kring undervisningens upplägg genom en gemensam lektionsstruktur, fortsätter Ryding.

Under flera års tid har Arlandagymnasiet haft problem med studieron, Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson poängterar att båda aspekterna ska förbättras.
– Som ett steg i det arbetet ska lärarna gemensamt ta fram en plan för hur man ska nå önskade mål och skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

kkdk_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_vinter_helsida
manskold_helsida
meko_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
helsida
2020_helsida
budget_outsider
kkdk_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
manskold_outsider
outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
meko_outsider