defacto_pan
Foto: Sigtuna kommun

Inför Arlandalektionen från och med i höst

Arlandagymnasiet kommer inför kommande läsår att satsa på gemensam lektionsstruktur efter önskemål från elever.

Arlandagymnasiets ledning har analyserat svar från elevenkäten Stockholmsenkäten som gått ut till alla elever i åk2 som rör frågor om bland annat skola, trygghet och psykisk ohälsa. Arlandagymnasiet gjorde sedan en uppföljning på intervjuerna:
– Eleverna upplevde att det saknades en gemensam struktur för lektionerna. Med Arlandalektionen kommer till exempel alla lektioner att ha en tydlig start där innehåll och mål presenteras och ett tydligt avslut med sammanfattning och utvärdering. Eleverna ska känna igen ramarna, oavsett om det är en naturkunskapslektion eller en lektion i svenska, uppger Erik Ryding, gymnasiechef i ett pressmeddelande.

Den så kallade Arlandalektionen kommer att införas från och med hösten 2019.
– Från och med augusti arbetar vi enligt Arlandalektionen, som är ett verktyg för att skapa en samsyn kring undervisningens upplägg genom en gemensam lektionsstruktur, fortsätter Ryding.

Under flera års tid har Arlandagymnasiet haft problem med studieron, Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson poängterar att båda aspekterna ska förbättras.
– Som ett steg i det arbetet ska lärarna gemensamt ta fram en plan för hur man ska nå önskade mål och skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

fme_oktober
ica_oktober
sigtunavatten_standard

HSB startar försäljning i Sigtuna stadsängar

Bostad Nu startar försäljningen av BRF Silverskatten i Sigtuna stadsängar: - Sigtuna stadsängar, en helt ny stadsdel med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel, är ett mycket intressant område för oss, säger Catherina Fored vd på HSB Norra Storstockholm.

happyhomes_2019
EXTRA

(S) kräver att Brodin betalar tillbaka pengar

Politik Socialdemokraterna kräver att Landsbygdsrådets ordförande Gill Brodin (C) betalar tillbaka pengar som hon kvitterat ut för Landsbygdsrådet i år.

defacto_helsida
connys
colorama_april2
nrh
defacto_outsider