defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Individ- och familjeomsorgen backade stort

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade 25 miljoner kronor trots prognos om ett nollresultat. Nu finns en risk att pengarna måste plockas in under 2018 istället.

Individ- och familjeomsorgsenheten som hanterar stöd och omsorg till kommuninvånare, ekonomiskt stöd till utsatta eller familje- och missbruksproblem bland annat. Indvid- och familjeomsorgsnämnden visade dock ett underskott på 25 miljoner kronor trots att man prognotiserades göra ett nollresultat. Något som kan få konsekvenser för 2018-års ekonomi.
– Att nämnder vid bokslut rapporterar ett under- eller överskott som inte helt och håller stämmer överens med kalkylen är inget konstigt. Det kan till exempel ha kommit oförutsedda utgifter eller vara beräkningar som av olika anledningar blivit fel på grund av omständigheter som inte gått att förutse. Men när det är en så här stor missbedömning som 25 miljoner kronor, då är det allvarligt, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.

Budget på 118 miljoner
Budgeten för nämnden under 2017 var 118 miljoner kronor, en anledning till underskottet ska ha varit poster för ensamkommande flyktingbarn och andra verksamheter enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun. Nämndens budget för 2018 är 124 miljoner kronor.

Holst: Ser allvarligt på detta
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) informerades om situationen under torsdagen. Han säger att man kopplat in stora resurser för att gå till botten med vad som hänt och för att det inte ska uppstå igen.
– Så sent som den 18 december fick individ- och familjeomsorgsnämnden besked från förvaltningen om att de skulle göra ett nollresultat. Och nu visar det sig att de gör ett underskott på 25 miljoner kronor. Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta, uppger Holst.

colorama_april2
sigtunavatten_standard
ica_valsta_choklad
logistik_sigtuna
sbrf_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

happyhomes_2019

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

fme_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sommar

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

defacto_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

fme_outsider
sportfiske_sommar
connys
colorama_april
defacto_outsider
nrh
sbrf_outsider