defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Individ- och familjeomsorgen backade stort

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade 25 miljoner kronor trots prognos om ett nollresultat. Nu finns en risk att pengarna måste plockas in under 2018 istället.

fraga_liberalerna

Individ- och familjeomsorgsenheten som hanterar stöd och omsorg till kommuninvånare, ekonomiskt stöd till utsatta eller familje- och missbruksproblem bland annat. Indvid- och familjeomsorgsnämnden visade dock ett underskott på 25 miljoner kronor trots att man prognotiserades göra ett nollresultat. Något som kan få konsekvenser för 2018-års ekonomi.
– Att nämnder vid bokslut rapporterar ett under- eller överskott som inte helt och håller stämmer överens med kalkylen är inget konstigt. Det kan till exempel ha kommit oförutsedda utgifter eller vara beräkningar som av olika anledningar blivit fel på grund av omständigheter som inte gått att förutse. Men när det är en så här stor missbedömning som 25 miljoner kronor, då är det allvarligt, säger Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun.

Budget på 118 miljoner
Budgeten för nämnden under 2017 var 118 miljoner kronor, en anledning till underskottet ska ha varit poster för ensamkommande flyktingbarn och andra verksamheter enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun. Nämndens budget för 2018 är 124 miljoner kronor.

Holst: Ser allvarligt på detta
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) informerades om situationen under torsdagen. Han säger att man kopplat in stora resurser för att gå till botten med vad som hänt och för att det inte ska uppstå igen.
– Så sent som den 18 december fick individ- och familjeomsorgsnämnden besked från förvaltningen om att de skulle göra ett nollresultat. Och nu visar det sig att de gör ett underskott på 25 miljoner kronor. Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta, uppger Holst.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida
helsida
manskold_helsida
2020_helsida
defacto_helsida
meko_helsida
kkdk_helsida
centrum_helsida2020
speedy_vinter_helsida
nrh
kkdk_outsider
budget_outsider
outsider
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
manskold_outsider
meko_outsider
centrum_sommar_out