nationaldag_pan
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresrätten är hotad

Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

Hur skulle ditt liv se ut om du inte hade en bostad, har du någonsin tänkt på det? Bostaden är en självklarhet för de flesta av oss, men faktum är ju att tusentals människor står helt utan egen bostad idag. Många tvingas bo inneboende, i andra hand eller kanske t o m i tredje hand eller ännu sämre. Idag bedrivs en bostadspolitik i vår kommun som faktiskt hotar det vi tycker är en självklarhet, d v s att ha någonstans att bo.

Sigtuna kommun har en växande kö till en hyresrätt, trots det minskar byggandet av hyresrätter, och befintliga hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Hyresvärdar som vill bygga nya hyresbostäder, stoppas av kommunledningen som inte ger bygglov för hyresrätter, i stället uppmanas de bygga bostadsrätter och villor, trots att detta inte ingår i deras verksamhet.
Det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, som tillhör allmännyttan, har till uppgift att förse kommunen med hyresrätter. Detta kringgår kommunledningen genom att i sitt ägardirektiv ge SigtunaHem i uppdrag att primärt bygga bostadsrätter och villor, samt medverka till att ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Det innebär att SigtunaHems hyresgäster kommer att bidra till finansieringen, för att bygga villor och bostadsrätter. Tycker du att det är rimligt?

Resultatet av denna politik är uppenbar, antalet hyresrätter kommer att minska, och man behöver en fet plånbok för att få någonstans att bo i vår kommun. Läser man i ”Mål och budget”, som finns på kommunens hemsida, ser man att detta tydligen är kommunledningens avsikt. Där står nämligen att vår kommun ska locka till sig personer med hög skattekraft = höga inkomster. Vart ska de med låga inkomster bo? Det talas om valfrihet men det är en valfrihet som styrs av storleken på plånboken.

Hyresgästföreningen är en bostadspolitiskt aktiv organisation som alltid står på hyresgästernas sida. Fram till valet 2022 är det Hyresgästföreningens ambition att lyfta bostadspolitiken högt upp på dagordningen, med fokus på hyresrätten och den ekonomiska orättvisa som drabbar hyresgästerna. Miljarder betalas ut i bidrag i form av ROT och RUT till de som äger sin bostad, bidrag som gynnar ägandet framför hyresrätten. Det är en orättvisa som vi vill ändra på då den bidrar till de höga hyrorna.

Värt att Fundera på …
Hur blir livet om barnen inte kan flytta till eget boende när de blir vuxna?
Hur löser man boendet vid en skilsmässa? Eller om ens partner dör?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

 

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Valet 2022 Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

logistik_sigtuna_helsida

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

defacto_helsida

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

connys_helsida
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

nationaldag_helsida
liber_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

mp_helsida_april
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

2020_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
moderat_outsider
outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
logistik_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022
mp_outsider2022
nationaldag_out