moderater_pan_sommar
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresrätten är hotad

Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

centrum_artikel

Hur skulle ditt liv se ut om du inte hade en bostad, har du någonsin tänkt på det? Bostaden är en självklarhet för de flesta av oss, men faktum är ju att tusentals människor står helt utan egen bostad idag. Många tvingas bo inneboende, i andra hand eller kanske t o m i tredje hand eller ännu sämre. Idag bedrivs en bostadspolitik i vår kommun som faktiskt hotar det vi tycker är en självklarhet, d v s att ha någonstans att bo.

Sigtuna kommun har en växande kö till en hyresrätt, trots det minskar byggandet av hyresrätter, och befintliga hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Hyresvärdar som vill bygga nya hyresbostäder, stoppas av kommunledningen som inte ger bygglov för hyresrätter, i stället uppmanas de bygga bostadsrätter och villor, trots att detta inte ingår i deras verksamhet.
Det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, som tillhör allmännyttan, har till uppgift att förse kommunen med hyresrätter. Detta kringgår kommunledningen genom att i sitt ägardirektiv ge SigtunaHem i uppdrag att primärt bygga bostadsrätter och villor, samt medverka till att ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Det innebär att SigtunaHems hyresgäster kommer att bidra till finansieringen, för att bygga villor och bostadsrätter. Tycker du att det är rimligt?

Resultatet av denna politik är uppenbar, antalet hyresrätter kommer att minska, och man behöver en fet plånbok för att få någonstans att bo i vår kommun. Läser man i ”Mål och budget”, som finns på kommunens hemsida, ser man att detta tydligen är kommunledningens avsikt. Där står nämligen att vår kommun ska locka till sig personer med hög skattekraft = höga inkomster. Vart ska de med låga inkomster bo? Det talas om valfrihet men det är en valfrihet som styrs av storleken på plånboken.

Hyresgästföreningen är en bostadspolitiskt aktiv organisation som alltid står på hyresgästernas sida. Fram till valet 2022 är det Hyresgästföreningens ambition att lyfta bostadspolitiken högt upp på dagordningen, med fokus på hyresrätten och den ekonomiska orättvisa som drabbar hyresgästerna. Miljarder betalas ut i bidrag i form av ROT och RUT till de som äger sin bostad, bidrag som gynnar ägandet framför hyresrätten. Det är en orättvisa som vi vill ändra på då den bidrar till de höga hyrorna.

Värt att Fundera på …
Hur blir livet om barnen inte kan flytta till eget boende när de blir vuxna?
Hur löser man boendet vid en skilsmässa? Eller om ens partner dör?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

 

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

helsida_var2021
centrum_helsida2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

defacto_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

2020_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

mp_host_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

bostad_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

connys_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

dack-helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

dack-outsider
bostad_outsider
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
nrh
mp-outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider