moderaterna_panorama
Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

Bakgrunden till att kommunen inte vill att Wåhlin ska bygga nya fastigheter med loftgångar är kommunledningens mycket stora och heltäckande satsning på att trycka tillbaka kriminalitet och otrygghet i kommunen. Ett led i detta arbete är att all nybyggnation ska följa riktlinjerna i BoTryggt 2030 som är en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner. BoTryggt 2030 konkretiserar målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet vid nybyggnation i landets kommuner och städer. Rekommendationen att inte bygga fastigheter med loftgångar är mycket tydlig då dessa anses öka risken för otrygghet.

Men Hans Törnqvist försöker få det att handla om en inbillad motvilja mot hyresrätter från kommunledningens sida. Det stämmer inte. Wåhlin-projektet är inte det enda nybyggnationsprojekt som stoppats på grund av loftgångar. Vi behandlar alla lika i detta avseende. Oavsett upplåtelseform, alltså även fastigheter med bostadsrätter.

Hans Törnqvists mission är att i alla lägen hävda hyresrätten som upplåtelseform, oavsett vad det får för konsekvenser. Min och kommunledningens ansvar är dock att se till hela samhällsbyggandet i kommunen. Här har ett ensidigt fokus på byggnation av just hyresrätter under många år skapat en kraftig obalans i kommunen. I såväl upplåtelseformer som socioekonomiska termer. Det kan Hans Törnqvist tillåta sig att helt bortse från, men det kan inte en ansvarstagande kommunledning.

När Törnqvist hänvisar till statistik över upplåtelseformerna i kommunen vill han blanda ihop korten för dig som läsare. Han blandar flerbostadshus med villor och radhus. Det är inte så man gör när man mäter balans i bostadsbeståndet. Då tittar man på flerbostadshus för sig och det som kallas egna hem (hus, radhus) för sig. I flerbostadshusbeståndet råder en kraftig obalans i Sigtuna kommun på grund av ensidigt byggande av hyresrätter under Socialdemokraternas 15 år vid makten. Sigtuna har ca 60% hyresrätter och bara 40% bostadsrätter i flerbostadsbeståndet. Det är unikt även vid en jämförelse med våra grannkommuner där andelen hyresrätter som del av flerbostadsbeståndet bara är drygt 30%.

Men det finns ändå något positivt med Hans Törnqvists insändare. Nämligen att han avslutar den med en tydlig uppmaning till dig som invånare att rösta på ett visst sätt i valet. Äntligen är han öppen med det vi konstaterat länge – Hyresgästföreningen är inget annat än ett kampanjverktyg för Socialdemokraterna. Det är bra att du som medlem i Hyresgästföreningen nu äntligen får det svart på vitt. Är det verkligen den du förväntar dig av Hyresgästföreningen?

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
centrum_sommar2022_helsida
liber_helsida
marinan_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

connys_helsida
valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

mp_helsida_april
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

2020_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

defacto_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

ewas_helsida

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
ewas_outsider
moderat_outsider
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider
marina_outsider