panorama
Randviken avsåg bygga ett flerbostadshus med 34 lägenheter.Foto: Illustration/Randviken

Husbygge på Valsta Centrum får bakläxa

Randviken lämnade in bygglov för att bygga bostäder på Valsta Centrums tak men får avslag för det då bostäderna anses strida mot den antagna detaljplanen.

Randvikens Fastighets AB lämnade in bygglovsansökan för att bygga ett flerbostadshus med 34 lägenheter på Valsta Centrum, ettor och tvåor. Dock så medger detaljplanen endast radhus på taket och inte som flerbostadslägenheter. Radhusen måste dessutom vara minst 120 kvadratmeter. Bygg och trafiknämnden kommer fatta beslut i ärendet senare i veckan men förslag till beslut är att avslå då förslaget anses strida för mycket mot detaljplanen.

corner_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
helsida
festspec_host2020_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
boisigtuna

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad