center_pan21

Hur minns du 11:e september?

För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Hur minns du 11:e september? Jag tror att alla som levde då och var i någorlunda reflekterande ålder minns dagen och situationen. Tiden stod still. Alla minns just det ögonblicket. Själv var jag student, 21 år gammal. Jag läste tredje terminen Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Det var tidigt terminen. Minns inte ens vad vi läste just då, men vi hamnade skolans matsal och skulle fika. Vi kommer in efter en föreläsning och möts av tv-bilderna. Alla studenter bokstavligen skrek; ”Helt sjukt”, ”Är det en film”.

Vi satt där en stund, la studierna åt sidan ett tag. De kommande dagarna och veckorna blev viktiga ur ett medieperspektiv så klart. Det kommunicerades ut olika versioner i diverse kanaler. Jag minns att vi studerade hur amerikansk media kontra mellanöstern-media rapporterade. Jag minns sedan George Bushs tal när han motiverade attacken mot Afghanistan;”This is a crusade”, sa Bush.

Alla som kan sin historia rätt inser att korståg inte är det rätta ordet när det gäller intåg i den del av världen.

Sedan dess har vår värld förändrats. Flyget som ju betyder mycket i kommunen fick en hel del problem inledningsvis men sedermera blev det vardag med säkerhetskontroller och höjd säkerhet ombord på planen. Det skapades också fler jobbtillfällen relaterat till säkerhet.

Detta var min historia om 11:e september 2001. Hur minns du 9/11? Maila in och berätta så sammanställer vi kommuninvånarnas minnen för framtiden. Du kanske jobbade på Arlanda och har särskilda minnen…

bostad_helsida
eldsjal-helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

andersojag
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

helsida_var2021
centrum_helsida2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

mp_host_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

2020_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

connys_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

happyhomes_sommar2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

eldsjal-outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
connys
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
andersojag_outsider
bostad_outsider
mp-outsider
centrum_sommar_out