moderat_sommar
Foto: Humlegården

Humlegården läggs ner

Humlegården i centrala Sigtuna avvecklas av ägaren Valjeviken: - Anledningen är ett bristande intresse att utnyttja de kompetenser som finns på Humlegården samt att funktionshinderrörelsens organisationer inte nått fram med budskapet om behovet av en inneliggande specialiserad rehabilitering till regionerna, skriver Valjeviken i ett pressmeddelande.

centrum_artikel

Humlegården som fungerar som neurologisk och reumatisk rehabilitering lägger ner, detta på grund av bristande lönsamhet i form av för få patienter samt att de som varit inbokade ställt in sina besök på grund av coronapandemin. Valjeviken har avtal med Region Stockholm och har även fört dialog med regionen samt Sigtuna kommun om kompletterande verksamheter med rehabilitering för palliativ vård. Både kommunen och Region Stockholm har tackat nej.
– Valjevikens styrelse har därför beslutat om en avveckling av verksamheten. För att patienterna ska bli så lite drabbade som möjligt har kontakt tagits med andra anläggningar och tänkbara samarbetspartners, dock utan att någon lösning har funnits, uppger Valjeviken i ett uttalande.

Valjeviken arbetar nu för att någon idéburen aktör ska ta över verksamheten i Sigtuna med fokus på neurologiska och reumatologiska sjukdomar.

happyhomes_sommar2020
kaa_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
brobygget_helsida_valsta
marina_helsida
connys_helsida
spedition_sigtuna
defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
2020_helsida
centrum_helsida2020
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_midgard_outsider
marina_outsider
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
centrum_sommar_out
nrh
brobygget_outsider_valsta