defacto_pan2020

Hon förbereder invånarna för krisen

Tove Lundlycke är kommunens säkerhetsstrateg som ska informera kommuninvånare hur de ska hantera en kris där varken vatten eller el finns.

centrum_artikel

Tove Lundlycke är säkerhetsstrateg i kommunen med ansvar för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. I händelse av kris, exempelvis i vintras i samband med stormen Alfrida då ett antal kommuninvånare varken hade vatten eller el, så är det hon som ska se till att alla vet vart de kan vända sig.
– Det är jätteviktigt att vi har en robust infrastruktur och ett civilsamhälle som kan fungera vid stora samhällsstörningar som exempelvis cyberattacker, stora elbortfall eller störningar vid viktiga trafikflöden. En av mina uppgifter är att förbereda våra invånare, så att de känner sig trygga i den förändring som sker i samhället, berättar hon i ett pressmeddelande.

Ny typ av krigsföring
I år trädde en ny säkerhetslag i kraft där kommunen bör återuppta beredskapsplaneringen för civilt försvar. Kommunen ska även lämna in risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner för extraordinära händelser till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tove uppger att det råder en förhöjd hotbild mot Sverige från framförallt Ryssland och att det tillämpas en ny krigsföring, den moderna krigföringen handlar om att göra oss sårbara, menar hon.

Ha beredskap för minst 72 timmar
Några rekommendationer är att ha hushållsberedskap för 72 timmar upp till sju dagar. Även i fredstid kan det förekomma långvariga snöoväder eller stormar som slår ut eld eller telenätet så att människor isoleras.
– Vid en stor samhällsstörning kommer samhället att behöva prioritera. Ju fler som kan ta hand om sig själva och sina närmaste, desto bättre kan samhället lägga fokus och resurser där de behövs som mest som exempelvis på våra gamla och sjuka, säger Tove Lundlycke, säkerhetsstrateg.

studenten2020_helsida
kcbygg_helsida
coronapandemin

Tre nya dödsfall

Nyheter Sigtuna kommun ökar med tre nya dödsfall på grund av covid-19: - Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger smittskyddsläkare Per Follin.

sommarlov_helsida
studeravidare_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
speedy_helsida
nrh
studenten2020_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kcbygg_outsider
sommarlov_outsider