arlandagk_panorama
Olov Holst och Emil Andersson, lokalpolisområdeschef i SollentunaFoto: Sigtuna kommun

Holst: Samverkansavtal med polisen kommer ge effekt

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) hyllar avtalet med kommunen som ska leda till ökad trygghet: - Överenskommelsen med polisen är väldigt strukturerad och omfattande och kommer att ge stora positiva effekter på trygghetsarbetet, säger Holst.

banner_juni_artikel

märsta.nu kunde i månadsskiftet januari/februari berätta att kommunen och polisen tecknat ett samverkansavtal som fokuserar på fyra områden; Otrygga platser, ungdomsgäng, kriminella nätverk och tystnadskultur. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) tror att det kommer att ge effekt på den lokala trygghetskänslan och brottsbekämpningen.

Frågat invånarna
Arbetet med att ta fram planen har pågått sedan i somras med hjälp av bland annat medborgardialoger, analyser och statistik för att få fram en lägesbild över vilka områden som ska prioriteras.
– Olika undersökningar visar att vi är på rätt väg och gör rätt saker, med det återstår fortfarande hårt arbete innan vi kan känna oss nöjda. Tryggheten är grundläggande för kommuninvånarnas välbefinnande och vi arbetar därför intensivt och på bred front med en rad trygghetsåtgärder, säger Olov Holst (M).

Avgörande med samarbete
Kommunpolisen Jonas Junered uppger i ett pressmeddelande att det är helt avgörande för att kommun och polis samarbetar för att förebygga och komma tillrätta med problemen:
– Vi har ett nära och bra förhållande med Sigtuna kommun, som kommer att förstärkas ytterligare i och med att så många olika funktioner sitter tillsammans i Trygghetscentret. Så vi har riktigt bra förutsättningar för goda resultat, uppger Junered.

sbrf_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

defacto_helsida

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

happyhomes_2019

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sommar

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

ica_valsta_choklad
sigtunavatten_standard
colorama_april2

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

banner_juni_helsida
fme_outsider
nrh
connys
defacto_outsider
colorama_april
sportfiske_sommar
sbrf_outsider