bostadsformedling
Olov Holst (M) och Gill Brodin (CFoto: Montage märsta.nu/Foto: Sigtuna kommun
Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild

Holst och Brodin: Oppositionsrådet sluggar vilt

Oppostionsrådet Marie Axelsson (S) kallar Gill Brodins arvode för orimligt men nu slår både Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) och Gill Brodin tillbaka.

centrum_artikel

Olov Holst (M) och Gill Brodin (C) skriver i ett uttalande till märsta.nu att oppositionsrådet Marie Axelsson (S) sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om djup okunskap eller enbart en vilja att plocka bilda politiska poänger.
– Båda är lika illa och oseriösa, menar dem.

Pågår ett utredningsarbete
Enligt Holst och Brodin känner Axelsson till att det pågår ett utredningsarbete kring de olika råden som finns.
– Vår ambition är att se över och stärka medborgardialogerna baserat på att de befintliga verktygen för dialog inte har fungerat tillfredsställande. Alltså måste de utvecklas eller ersättas av en annan, effektivare form av dialog. Komplexiteten av att se över hela den här strukturen har gjort att översynen tagit tid.

De kallar Axelssons uttalanden om att kommunledningen försöker mörka, mygla eller att det inte ens pågår ett arbete för ”mycket lågt.

Borde bjudits in
Bakgrunden är att märsta.nu skickade Marie Axelssons syns på att Gill Brodin plockat ut arvoden för Landsbygdsrådet trots att inga sammanträden ägt rum i år. Axelsson skrev bland annat:
– Olov Holst (M) påstår att det pågår en hel del utredningsarbete bakom kulisserna. Vad hände med öppenhet och transparens som skulle genomsyra det nya kommunstyret? De representanter som blivit valda in i landsbygdsrådet borde bli inbjudna delta i detta utvecklingsarbete, om det nu pågår ett sådant.

”Plockar ut pengar samtidigt som det pågår nedskärningar”
Axelsson tycker också det är märkligt att kommunledningens representant, i det här fallet Brodin, kan plocka ut arvode på 77 000 kronor samtidigt som det pågår nedskärningar i skolan och äldreomsorgen.
– 77 000 kr är ingen blygsam summa för det här uppdraget. Summan motsvarar ungefär 450-500 timmars arbete för vissa yrkesgrupper, exempelvis en undersköterska. Ska man tro att Gill Brodin lägger ned så mycket tid på en utredning? Då vill vi att ledamöterna i landsbygdsrådet ska bli kallade till ett möte få ta del av den utredningen omgående.

Fördelat sin pott av pengar
När det gäller själva sakfrågan om arvoderingen handlar det om att Alliansen i sin överenskommelse fördelat sin pott pengar, på samma sätt som oppositionen fördelat sin.
– Det är som sagt upp till majoriteten respektive oppositionen att själva bestämma. Detta är enhälligt beslutat av samtliga partier, alltså även av socialdemokraterna och är ingenting som mörkas. Allt finns i demokratiskt fattade och protokollförda beslut. Det här borde man som oppositionsråd ha koll på, skriver Holst och Brodin.

Har ett krävande uppdrag
De poängterar vidare att ordföranden för Landsbygdsrådet även är ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Agenda2030-beredningen samt gruppledare för Centerpartiet och ett krävande kommunledningsarbete.
– För de två sistnämnda uppdragen finns inget fastslaget arvode över huvud taget. De arbetade timmarna fördelas alltså över samtliga uppdrag och den exakta tidsåtgången per specifikt ansvarsområde är omöjlig att fastslå, menar Holst och Brodin.

Inte gjort nedskärningar
Holst och Brodin vill även bemöta den kritik som Axelsson skriver om nedskärningar i skola och omsorg. Något som enligt dem inte gjorts då båda verksamheterna fått ökade ramar.
– Kanske finns behovet av ännu mer pengar, men att städa upp efter socialdemokraternas härjningar med den kommunala ekonomin har begränsat möjligheterna att tillföra mer. Pengarna finns helt enkelt inte. Tack vare kommunledningens systematiska arbete ser dock de kommande åren mycket ljusare ut.

sommar_sigtuna2020
marina_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
connys_helsida
brobygget_midgard_helsida
kaa_sigtuna_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
speedy_helsida
defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
nrh
brobygget_midgard_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
marina_outsider