moderater_pan_sommar
Foto: Daniel Iskander

Högsta elpriset sedan 2013

Elpriserna för 2017 var de högsta sedan 2013: – Den främsta orsaken till den något högre prisnivån är de ökade kolpriserna, uppger Matina Rosenberg, analytiker på elbolaget Bixia AB.

centrum_artikel

Elpriset låg i snitt på 30 per kWH under 2017, det högsta priset sedan 2013 enligt elbolaget Bixia AB. De ökade kolpriserna anses vara den främsta orsaken till prisnivån som kunde ha varit högre om det inte vore för att Sverige hade god tillgång till vattenkraft. Även den ökade vindkraftproduktionen bidrog till att priset inte ökade mer. Det har både blåst mer under 2017 och fler installationer har gjorts.

Många efterfrågar lokal el
Sverige har också ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge och det har installerats mer förnybar produktion samtidigt som Sverige stängt kärnkraftreaktorn Oskarshamn 1. För 2018 kommer Finlands nya kärnkrafterk Olkilouto 3 igång och den totala produktionen på den gemensamma marknaden Nordpol väntas öka. Enligt Bixia vill allt fler konsumenter veta vart elen kommer igår och det finns efterfrågan på förnybar och närproducerad el.
– Man kan säga att vi på ett modernt sätt går tillbaka i tiden, som det såg ut för 100 år sedan, då man byggde industrier i närheten av vattenkraft. Det är dit vi rör oss igen, tillbaka till framtiden, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia AB.

Priset stiger 2019
Efter 2019 då Ringhals 1 och 2 stängts spås elpriset gå upp igen, men 2018 tror man att elpriset kommer att vara lägre, även export av el ut från Norden kommer att bidra till ett ökat elpris. Samtidigt har elnätsägare kritiserats för att nätkostnaden i bland annat Sigtuna kommun är bland de högsta i landet.

2020_helsida
defacto_helsida
helsida_var2021

Askerson bemöter kritiken: (S) far med osanning

Politik Efter kritiken som Socialdemokraterna riktat mot Mattias Askerson för att på "eget bevåg" JO-anmält Migrationsverket talar han nu ut: - Socialdemokraterna far med osanning när de påstår att jag i samband med ärenden på föregående nämndsammanträde brutit mot kommunens regler eller att jag vid sammanträdet fick kritik för att ha gjort så. Det är ett mycket anmärkningsvärt agerande från Socialdemokraterna.

dack-helsida
mp_host_helsida
EXTRA

Hård kritik mot Askerson för JO-anmälan

Politik Sigtuna kommun JO-anmälde Migrationsverket för hanteringen kring nyanlända som slussas till kommunen, dock hävdar Socialdemokraterna att nämndordförande Mattias Askerson (M) inte kan agera själv i en anmälan.

connys_helsida
coronapandemin

Sju områden med lägre vaccinationstäckning

Notiser Vaccinationen mot covid-19 går vidare i kommunen och en vaccinbuss har satts in i veckan i Märsta där det är lägre andel vaccinerade.

bostad_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
coronapandemin

Covidfallen sjunker

Nyheter Covidfallen uppges sjunka totalt sett i Region Stockholm enligt de första siffrorna för vecka 41.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
mp-outsider
dack-outsider
bostad_outsider
nrh
swedol_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider