sommar
Foto: Riksbanken

Höga kostnader och dyra placeringar drog ner individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade med nästan 25 miljoner kronor. Anledningen var höga kostnader för ensamkommande flyktingbarn och placeringar av barn- och unga bland annat. Samtidigt fick kommunen mindre ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

En verksamhetsberättelse för Individ- och familjeomsorgsnämnden hanterades och visade varför nämnden backa med 24,7 miljoner kronor. Nyligen hanterades underskottet på sammanträde för nämnden där den dåvarande majoriteten valde att godkänna förvaltningsberättelsen medan Moderaterna inte deltog i beslutet.

MP och S antog berättelsen
Det innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var överens. Men någon risk för spricka i kommunledningen är det ändå inte. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) uppger för märsta.nu att hans parti inte låg bakom den budget som låg till grund 2017. Även Kristdemokraterna valde att inte medverka i beslutet. I den gemensamma protokollsanteckningen skriver man att man ”ser allvarligt på det ekonomiska underskott som uppdagats och att det upptäcktes först i början av 2018 trots att det gjorts en genomlysning av ekonomin under 2017”.

Migrationsverket sänkte ersättning
Underskottet orsakades av ökade kostnader för placering av ensamkommande barn. Det blev färre anvisade barn till kommunen samtidigt som Migrationsverket sänkte sin ersättning, kommunen hade även beredskap för både externa och interna platser som inte nyttjades. Underskottet för ensamkommande flyktingbarn 11,5 miljoner kronor.

Kostsamma placeringar
Den andra posten som backade var individ- och familjeomsorg med 17,4 miljoner. Här fick kommunen även hantera flytten av Våld i nära relationer med 3,6 miljoner, pengar som budgeterats i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medan posten gick till IFO.

Placeringar av barn och unga blev kostsamma enligt underlaget, det hyrdes också in konsulter för att hantera uppdraget samtidigt som det varit höga kostnader för företagshälsovård och skyddsboende för personal. Under 2017 minskade kostnaderna för dyra boenden. Det kvarstår dock kostsamma placeringar. Under 2018 kommer IFO också att ställa om för att hantera färre ensamkommande flyktingbar.

ica_valsta_choklad
sbrf_helsida
sommar
sommar_centrum
defacto_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

logistik_sigtuna

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

happyhomes_2019

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sigtunavatten_standard

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_outsider
colorama_april
sportfiske_sommar
fme_outsider
nrh
sbrf_outsider
connys