budget_panorama
Foto: Riksbanken

Höga kostnader och dyra placeringar drog ner individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgsnämnden backade med nästan 25 miljoner kronor. Anledningen var höga kostnader för ensamkommande flyktingbarn och placeringar av barn- och unga bland annat. Samtidigt fick kommunen mindre ersättning från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

fraga_liberalerna

En verksamhetsberättelse för Individ- och familjeomsorgsnämnden hanterades och visade varför nämnden backa med 24,7 miljoner kronor. Nyligen hanterades underskottet på sammanträde för nämnden där den dåvarande majoriteten valde att godkänna förvaltningsberättelsen medan Moderaterna inte deltog i beslutet.

MP och S antog berättelsen
Det innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var överens. Men någon risk för spricka i kommunledningen är det ändå inte. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) uppger för märsta.nu att hans parti inte låg bakom den budget som låg till grund 2017. Även Kristdemokraterna valde att inte medverka i beslutet. I den gemensamma protokollsanteckningen skriver man att man ”ser allvarligt på det ekonomiska underskott som uppdagats och att det upptäcktes först i början av 2018 trots att det gjorts en genomlysning av ekonomin under 2017”.

Migrationsverket sänkte ersättning
Underskottet orsakades av ökade kostnader för placering av ensamkommande barn. Det blev färre anvisade barn till kommunen samtidigt som Migrationsverket sänkte sin ersättning, kommunen hade även beredskap för både externa och interna platser som inte nyttjades. Underskottet för ensamkommande flyktingbarn 11,5 miljoner kronor.

Kostsamma placeringar
Den andra posten som backade var individ- och familjeomsorg med 17,4 miljoner. Här fick kommunen även hantera flytten av Våld i nära relationer med 3,6 miljoner, pengar som budgeterats i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medan posten gick till IFO.

Placeringar av barn och unga blev kostsamma enligt underlaget, det hyrdes också in konsulter för att hantera uppdraget samtidigt som det varit höga kostnader för företagshälsovård och skyddsboende för personal. Under 2017 minskade kostnaderna för dyra boenden. Det kvarstår dock kostsamma placeringar. Under 2018 kommer IFO också att ställa om för att hantera färre ensamkommande flyktingbar.

happyhomes_sommar2020
manskold_helsida
helsida
connys_helsida
2020_helsida
kkdk_helsida
speedy_vinter_helsida
defacto_helsida
centrum_helsida2020
meko_helsida
centrum_sommar_out
meko_outsider
manskold_outsider
swedol_outsider
nrh
kkdk_outsider
outsider
budget_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider