centrum_jul_panorama
Oxundasjön i Rosersberg är en av de utpekade vattendragenFoto: Pressbild/Upplands-Väsby Kommun

Höga halter av PFOS på tre platser i kommunen

Länsstyrelsen har pekat ut två platser i Mälaren i kommunen med för höga halter av det giftiga ämnet PFOS: - Huvuddelen av de vattenförekomster som nu undersökts används inte till och är inte tänkta till att användas för produktion av dricksvatten så vi ser inga direkta risker på det sättet, säger Håkan Johansson, miljöutredare på Länsstyrelsen i Stockholm.

centrum_jul_artikel

Länsstyrelsen i Stockholm har kartlagt vilka platser där det förekommer halter av giftiga ämnen i ytvattnet. I Sigtuna kommun rör det sig om inloppet till Garnsviken och Rosersbergsviken. Ämnena har samlingsnamnet PFAS vilket är en stor grupp av högflourerde kemikalier som är toxiska och lagras i kroppen, det tror även vara cancerogena.

Ämnena har använts i brandskum och rengöringsprodukter bland annat sedan 50-talet.
– PFAS utgör ett av de största kemiska hoten mot den svenska dricksvattenförsörjningen. På grund av ämnenas höga toxicitet räcker det med att en väldigt liten mängd av ett PFAS-ämne läcker ut till vattenmiljön för att tillåtna halter ska överskridas när det gäller bedömningen av god dricksvattenkvalitet eller för att en vattenmiljö ska ha god kemisk status inom vattenförvaltningsarbetet, berättar Håkan Johansson, miljöutredare på Länsstyrelsen.

Uppmätta halter finns även i Oxundasjön, där har både Sigtuna och Upplands-Väsby kommuner tidigare avrått från att man äter fisk som fångas där. Över gränsvärdet ligger inloppet till Garnsviken, Oxundasjöns västra del och Rosesbergsviken.

Länsstyrelsen kan besluta om att man ska vidta åtgärder för att minska förekomsten. Men man kommer att genomföra en andra provtaningsomgång under våren innan man fattar beslut om det:
– Första steget vid upptäckt av förhöjda halter av PFAS är att försöka källspåra fram varifrån belastningen kommer i landskapet och därefter försöka identifiera vilka verksamheter vid den platsen som skulle kunna orsaka belastningen, säger Håkan Johansson.

happyhomes_2019

Uppmaningen: Släck ljusen

Notiser Under december sker en hel del bränder med anledning av levande ljus och brandkår uppmanar allmänheten att vara noga med släckning när man lämnar sin bostad.

defacto_jul

Nya busstider på måndag

Nyheter På måndag träder den nya busstidtabellen i kraft som kritiserats av kommuninvånare: - Varje dag reser mellan 3 000 och 4 000 personer med linje 570 mellan Märsta och Sigtuna. Med dessa ändringar kommer vi öka medelhastigheten och korta ner restiderna på den här linjen med 10 minuter, säger Malin Fordham, affärsutvecklare på Transdev.

Valsta får återvinningsstation

Nyheter Nu får Valsta sin efterfrågade återvinningsstation igen: - Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för ännu en återvinningsstation i Sigtuna. Vi är glada att kunna tillgodose det behov som finns, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

centrum_jul_helsida

Rekordmånga hundar intar Arlanda

Nyheter Happy Dog-konceptet hos Clarion kommer till detta nyår att slå rekord: - Happy Dog konceptet har verkligen blivit en succè, säger Clarion Hotel Arlandas VD Björn Callin.

tp_helsida
greeknighthelsida
julbord_helsida
trainingpartner_jobb_helsida

Fler borde cykla till jobbet

Nyheter Fler borde cykla till jobbet i Sigtuna kommun, det anser Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, i en debattartikel.

ica_oktober
sigtunavatten_standard

Tunnel byggs mellan Scandinavian XPO och Arlanda

Nyheter En ny tunnel kommer att förbinda Scandinavian XPO med Arlanda: - Vår ambition är att skapa en internationell mötesarena för hela Skandinavien och då är tillgängligheten till Arlanda av yttersta vikt, säger Dieters Sand, VD på Arlandastad Holding.

greeknight_outsider
trainingpartner_jobb_outsider
nrh
julbord
tp_outsider
connys