budget_panorama
Oxundasjön i Rosersberg är en av de utpekade vattendragenFoto: Pressbild/Upplands-Väsby Kommun

Höga halter av PFOS på tre platser i kommunen

Länsstyrelsen har pekat ut två platser i Mälaren i kommunen med för höga halter av det giftiga ämnet PFOS: - Huvuddelen av de vattenförekomster som nu undersökts används inte till och är inte tänkta till att användas för produktion av dricksvatten så vi ser inga direkta risker på det sättet, säger Håkan Johansson, miljöutredare på Länsstyrelsen i Stockholm.

centrum_artikel

Länsstyrelsen i Stockholm har kartlagt vilka platser där det förekommer halter av giftiga ämnen i ytvattnet. I Sigtuna kommun rör det sig om inloppet till Garnsviken och Rosersbergsviken. Ämnena har samlingsnamnet PFAS vilket är en stor grupp av högflourerde kemikalier som är toxiska och lagras i kroppen, det tror även vara cancerogena.

Ämnena har använts i brandskum och rengöringsprodukter bland annat sedan 50-talet.
– PFAS utgör ett av de största kemiska hoten mot den svenska dricksvattenförsörjningen. På grund av ämnenas höga toxicitet räcker det med att en väldigt liten mängd av ett PFAS-ämne läcker ut till vattenmiljön för att tillåtna halter ska överskridas när det gäller bedömningen av god dricksvattenkvalitet eller för att en vattenmiljö ska ha god kemisk status inom vattenförvaltningsarbetet, berättar Håkan Johansson, miljöutredare på Länsstyrelsen.

Uppmätta halter finns även i Oxundasjön, där har både Sigtuna och Upplands-Väsby kommuner tidigare avrått från att man äter fisk som fångas där. Över gränsvärdet ligger inloppet till Garnsviken, Oxundasjöns västra del och Rosesbergsviken.

Länsstyrelsen kan besluta om att man ska vidta åtgärder för att minska förekomsten. Men man kommer att genomföra en andra provtaningsomgång under våren innan man fattar beslut om det:
– Första steget vid upptäckt av förhöjda halter av PFAS är att försöka källspåra fram varifrån belastningen kommer i landskapet och därefter försöka identifiera vilka verksamheter vid den platsen som skulle kunna orsaka belastningen, säger Håkan Johansson.

connys_helsida
boisigtuna
personal_sandstrom_helsida
skanela_event_helsida
meko_helsida
happyhomes_sommar2020
corner_helsida
landsbygdsdag
defacto_helsida
speedy_vinter_helsida
fixa_laddplats_helsida
centrum_helsida2020
budget_outsider
laddplats_out
swedol_outsider
kkdk_outsider
speedy_vinter2020_outsider
skanela_event_outsider
nrh
outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
personal_outsider
meko_outsider
corner_outsider
centrum_sommar_out