moderat_sommar
Debatten i fullmäktige tog slut först efter fyra timmar. Foto: Daniel Iskander/Arkiv

Heta debatter i fullmäktige

Det drygt fyra timmar långa fullmäktigesammanträdet på torsdagen fattade inte många beslut men bjöd på lång debatt om Valsta, SigtunaHems köp i Arenberga, Bristande studiero på Arlandagymnasiet och Krafttag mot otryggheten i kommunen.

centrum_artikel

Lång debatt uppstod i flera interpellationer och frågor under fullmäktige på torsdagen. Olov Holst (M) och Johnny Johansson (SD) hade diverse frågor om hur SigtunaHems köp av en villa på Arenberga för nyanlända gick till. Ibrahim Khalifa (S) svarade i stora drag att ingen skillnad gjorts på Arenberga kontra alla andra platser i kommunen då nyanlända fått bostad.

Hetare var debatten kring KRIS i Valsta. Olov Holst var frågande till hur beslut hade fattats att engagera KRIS och till vilken kostnad. Khalifa å sin sida kontrade med att Moderaterna har en representant i kommundelsrådet och borde vara insatta. Ali Wandi (S) kommundelsrådsordförande poängterade att beslutet inte var hans men att det var ett bra initiativ att ha KRIS i Valsta. Holst kallade hela agerandet kring KRIS och kommunen för förvirrande då det först i efterhand kommit fram medel till kommundelsrådet. Olov Holst anklagades även för att köra med härskarteknik vilket fick Lars Björling (SfS) att reagera och kräva en ursäkt av Khalifa.

Nästa långkörare handlade om Arlandagymnasiets arbetsro där Mattias Askersson (M) efterlyste åtgärder för att bättra situationen där. Han kritiserade också (S) för att inte göra tillräckligt samt följa upp sina åtgärder. Han och Mia Hämäläinen-Persson delade dock inte samma uppfattning om situationen.

En motion inlämnad av Askersson efterlyste även konkreta åtgärder från kommunledningen om att lösa otryggheten i kommunen. I motionen föreslog han att kommunen tar fram en strategi för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Han föreslog även att fler fältassistenter anställs. Motionen avslogs sedermera efter votering. (SD) la även en motion om att kommunen ska verka för att kontanthantering i kommunen. Dan Rosenholm (L) menade att det var ett ärende på riksnivå och inget för kommunen att hantera även om han höll med om att det var ett problem i samhället.

Bland de många valärendena avgick Pierre Cengiz-Edstrand och Yasmine Edstrand, båda partilösa. Cengiz-Edstrand höll sedan ett tal till fullmäktige.
– När jag tittar tillbaka på de tre senaste åren med stolthet, jag står för det han gjort. Det har inte varit lätt men alltid rätt, sa Cengiz-Edstrand bland annat.

2020_helsida
brobygget_helsida_valsta
helsida_sommarlov

Värmebölja drar in

Nyheter En ordentlig veckolång värmebölja drar in över kommunen och temperaturer över 25 grader väntas varje dag.

defacto_helsida
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_midgard_helsida
happyhomes_sommar2020
sigtunahem_sokbostad
connys_helsida