defacto_panorama_mustasch
Foto: Daniel Iskander

Hård attack mot Valstasatsningen från S-veteranen

S-veteranen David Lundqvist riktar återigen kritik partikollegan Lola Svensson, denna gång för att hon som projektledare hanterat ett konto hos kommunen för Valstasatsningen som han menar varit hemligt.

Valstasatsningen har officiellt varit ett engagemang mellan SigtunaHem och kommunen. Det kommunala bostadsbolaget har dock tagit större delen av kostnaderna och även anställt Lola Svensson som projektledare. Svensson har å sin sida haft 350 000 kronor via kommunen att använda för det bostadssociala projektet. Något som S-veteranen och förre fullmäktigeordföranden är frågande till. Han säger sig inte ha varit medveten om att Valstasatsningen fått kommunala medel trots att han vid minst en hel mandatperiod mellan åren 2006-2010 röstat för kommunstyrelsens förslag till budget.
– Valstasatsningens projektledare disponerade sedan åratal ett nästan okänt, svårupptäckt, kommunalt konto hos kommundirektören. År 2015 fanns 350 000 kronor till projektledarens disposition. Pengarna rekvirerade hon på löpande räkning, skriver David Lundqvist i ett facebookinlägg.

Vilseledande namninsamling
David Lundqvist menar också att Valsta-Steninge stadsdelsförening vilselett ett antal politiker att skriva på en namninsamling för att Valstasatsningen ska få vara kvar. En av de som vilseletts är Olov Holst enligt Lundqvist. Men Holst känner sig inte vilseledd.
– För det första tycker jag återigen det är ett ytterst märkligt beteende av David L. Jag har naturligtvis ingen anledning att försvara S-medlemmar, men att i diverse officiella sammanhang hoppa på sina egna partikamrater i
tid och otid är ganska osmakligt. Det måste också vara ytterst pinsamt för partiledningen som naturligtvis får stå som ansvariga för den uppenbart djupa spricka som finns i partiet, skriver Olov Holst i mail till redaktionen.

”Har ingen koll på egna budgeten”
Holst tycker det är märkligt att Lundqvist kallar det för ”hemliga” pengar eftersom de legat i Socialdemokraternas budget under många år.
– Med andra ord även under den tid då David Lundqvist satt i fullmäktige och t.o.m. var dess ordförande. Att han genom sitt uttalande visar hur lite kolla han haft på det egna partiets budget tycker jag talar för sig själv, fortsätter Holst.

Khalifa bekräftar pengarna
Nuvarande kommunstyrelseordföranden Ibrahim Khalifa bekräftar att det funnits pengar avsatta för bostadssociala arbetet under flera års tid i kommunens budget:
– Däremot finns inte enskilda konton om 350 000 kr specificerade i vår totala budget som är på närmare 2,7 miljarder kronor, utan budgeten är på en mer övergripande nivå, skriver Khalifa i mail till märsta.nu

Kommundirektören Ulf Bergh har i uppdrag att ta fram en oberoende granskning och analys av de aktiviteter som genomfördes i Valutasatsningens regi, fortsätter Khalifa:
– Detta för att se hur vi kan utveckla och kvalitetssäkra alla insatser vi gör.

ica_oktober
happyhomes_2019
fme_oktober
greeknighthelsida
defacto_mustach_helsida
sigtunavatten_standard
centrum_host_helsida

Så lyftes Sigtuna Museum

Nyheter Sigtuna Musems verksamhet hade en undanskymd roll för några år sedan men under Ted Hesselboms tid har museet dubblerat antal besökare och anställda: - Det är viktigt att synas. Att pratas om, säger Ted i ett reportage i Norrtälje tidning.

connys
nrh
colorama_april2
greeknight_outsider