defacto_pan2020
Marie Axelsson och GunillaJohanssonFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Grundstrukturen inom äldreomsorgen måste stärkas

Av samtliga coronasmittade som är 70+ i Sigtuna kommun är drygt 28 procent brukare inom hemtjänsten, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det är den tredje högsta siffran i Stockholms län.

centrum_artikel

Detta om något visar på att det är något som brister inom hemtjänsten och vi har svårt att bortse från det faktum att det var just denna verksamhet som den moderatledda kommunledningen lade ut på privat regi mitt under den pågående första smittspridningsvågen i våras.

Det senaste året har till stor del präglats av coronapandemin och att upprusta äldreomsorgen med tydliga och uppgraderade riktlinjer för att stärka kompetensen hos personalen. Nu är samhället mitt uppe i den andra vågen och smittspridningen biter sig fast både inom hemtjänsten och inom särskilda boenden för äldre. Det är dags att ta ett krafttag kring denna problematik. Det är strukturen i vår kommunala äldreomsorg som måste angripas. Kritiken från Coronakommissionen om landets äldreomsorg är omfattande.

Det första som behöver göras är att minska antalet tim- och deltidsanställda och samtidigt öka andelen heltidsanställda. Då uppnår man snabbare en balans av kunskap och kompetens då inom äldreomsorgen. Utbildade undersköterskor krävs och sjuksköterskor som kan handleda och vara deras stöd samt ansvara för den medicinska kompetensen inom särskilda boenden.

Ett exempel på detta kan vi se i Norge och Danmark. De har inte så många coronasmittade inom äldreomsorgen vilket, inte är så konstigt eftersom deras äldreomsorg har högre bemanning, högre kunskapsnivå, färre timanställda och även färre privata aktörer.

Stora förändringar har genomförts de tre senaste åren sedan högerpartierna tog över kommunstyret i Sigtuna kommun. Bemanningen och även den medicinska kompetensen har minskats. Besparingarna som gjorts de tre senaste åren fick konsekvenser för våra särskilda boenden. All offentlig hemtjänst i kommunen utförs idag av två privata företag. Brukarna tilldelades ett företag och kunde inte själva välja vilket de ville ha. Enligt uppföljningar som gjorts har vi hittills inte sett att det blivit någon ökning av kvaliteten sedan de privata utförarna tog över. Vissa hemtjänstgrupper har däremot fått ett sämre resultat. Synpunkter som framkommit från brukarna är att verksamheten är rörig, dåligt planerad, dåligt bemötande och inte prisvärd.

Vi instämmer i PRO:s kritik, äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför satsade vi Socialdemokrater i vår skuggbudget totalt 10 miljoner mer på äldreomsorgen än vad den moderatledda kommunledningen lade in.

Sigtuna kommuns äldre behöver ett omsorgslyft, detta om något har blivit självklart i och med pandemin.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Gunilla Johansson (S), 2:e vice ordförande, Äldre- och omsorgsnämnden

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

prima_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

2020_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
januari_helsida
ridskola2020_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

connys_helsida
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

speedy_vinter_helsida

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

defacto_helsida

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Insändare Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

meko_helsida

Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön

Insändare För ganska exakt ett år sedan skrev vi en insändare på samma tema, under våren 2020 var frågan aktuell i samband med ändringar i EBO-lagen och nu är det alltså dags för en tredje gång.

speedy_vinter2020_outsider
prima_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
meko_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
moderat_outsider_jan
connys
swedol_outsider