moderater_pan_sommar
Marie Axelsson och GunillaJohanssonFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Grundstrukturen inom äldreomsorgen måste stärkas

Av samtliga coronasmittade som är 70+ i Sigtuna kommun är drygt 28 procent brukare inom hemtjänsten, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det är den tredje högsta siffran i Stockholms län.

centrum_artikel

Detta om något visar på att det är något som brister inom hemtjänsten och vi har svårt att bortse från det faktum att det var just denna verksamhet som den moderatledda kommunledningen lade ut på privat regi mitt under den pågående första smittspridningsvågen i våras.

Det senaste året har till stor del präglats av coronapandemin och att upprusta äldreomsorgen med tydliga och uppgraderade riktlinjer för att stärka kompetensen hos personalen. Nu är samhället mitt uppe i den andra vågen och smittspridningen biter sig fast både inom hemtjänsten och inom särskilda boenden för äldre. Det är dags att ta ett krafttag kring denna problematik. Det är strukturen i vår kommunala äldreomsorg som måste angripas. Kritiken från Coronakommissionen om landets äldreomsorg är omfattande.

Det första som behöver göras är att minska antalet tim- och deltidsanställda och samtidigt öka andelen heltidsanställda. Då uppnår man snabbare en balans av kunskap och kompetens då inom äldreomsorgen. Utbildade undersköterskor krävs och sjuksköterskor som kan handleda och vara deras stöd samt ansvara för den medicinska kompetensen inom särskilda boenden.

Ett exempel på detta kan vi se i Norge och Danmark. De har inte så många coronasmittade inom äldreomsorgen vilket, inte är så konstigt eftersom deras äldreomsorg har högre bemanning, högre kunskapsnivå, färre timanställda och även färre privata aktörer.

Stora förändringar har genomförts de tre senaste åren sedan högerpartierna tog över kommunstyret i Sigtuna kommun. Bemanningen och även den medicinska kompetensen har minskats. Besparingarna som gjorts de tre senaste åren fick konsekvenser för våra särskilda boenden. All offentlig hemtjänst i kommunen utförs idag av två privata företag. Brukarna tilldelades ett företag och kunde inte själva välja vilket de ville ha. Enligt uppföljningar som gjorts har vi hittills inte sett att det blivit någon ökning av kvaliteten sedan de privata utförarna tog över. Vissa hemtjänstgrupper har däremot fått ett sämre resultat. Synpunkter som framkommit från brukarna är att verksamheten är rörig, dåligt planerad, dåligt bemötande och inte prisvärd.

Vi instämmer i PRO:s kritik, äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför satsade vi Socialdemokrater i vår skuggbudget totalt 10 miljoner mer på äldreomsorgen än vad den moderatledda kommunledningen lade in.

Sigtuna kommuns äldre behöver ett omsorgslyft, detta om något har blivit självklart i och med pandemin.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Gunilla Johansson (S), 2:e vice ordförande, Äldre- och omsorgsnämnden

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

connys_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

flygskola_helsida
2020_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

happyhomes_sommar2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

dack-helsida
mp_host_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

defacto_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

oppethus_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

koppar_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

julmarknad_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

helsida_var2021
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

flygskolan_outsider
nrh
swedol_outsider
connys
koppar_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
jul_outsider
julmarknad_outsider
dack-outsider
oppethus_outsider
centrum_sommar_out