sap_pan
Marie Axelsson och GunillaJohanssonFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Grundstrukturen inom äldreomsorgen måste stärkas

Av samtliga coronasmittade som är 70+ i Sigtuna kommun är drygt 28 procent brukare inom hemtjänsten, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det är den tredje högsta siffran i Stockholms län.

Detta om något visar på att det är något som brister inom hemtjänsten och vi har svårt att bortse från det faktum att det var just denna verksamhet som den moderatledda kommunledningen lade ut på privat regi mitt under den pågående första smittspridningsvågen i våras.

Det senaste året har till stor del präglats av coronapandemin och att upprusta äldreomsorgen med tydliga och uppgraderade riktlinjer för att stärka kompetensen hos personalen. Nu är samhället mitt uppe i den andra vågen och smittspridningen biter sig fast både inom hemtjänsten och inom särskilda boenden för äldre. Det är dags att ta ett krafttag kring denna problematik. Det är strukturen i vår kommunala äldreomsorg som måste angripas. Kritiken från Coronakommissionen om landets äldreomsorg är omfattande.

Det första som behöver göras är att minska antalet tim- och deltidsanställda och samtidigt öka andelen heltidsanställda. Då uppnår man snabbare en balans av kunskap och kompetens då inom äldreomsorgen. Utbildade undersköterskor krävs och sjuksköterskor som kan handleda och vara deras stöd samt ansvara för den medicinska kompetensen inom särskilda boenden.

Ett exempel på detta kan vi se i Norge och Danmark. De har inte så många coronasmittade inom äldreomsorgen vilket, inte är så konstigt eftersom deras äldreomsorg har högre bemanning, högre kunskapsnivå, färre timanställda och även färre privata aktörer.

Stora förändringar har genomförts de tre senaste åren sedan högerpartierna tog över kommunstyret i Sigtuna kommun. Bemanningen och även den medicinska kompetensen har minskats. Besparingarna som gjorts de tre senaste åren fick konsekvenser för våra särskilda boenden. All offentlig hemtjänst i kommunen utförs idag av två privata företag. Brukarna tilldelades ett företag och kunde inte själva välja vilket de ville ha. Enligt uppföljningar som gjorts har vi hittills inte sett att det blivit någon ökning av kvaliteten sedan de privata utförarna tog över. Vissa hemtjänstgrupper har däremot fått ett sämre resultat. Synpunkter som framkommit från brukarna är att verksamheten är rörig, dåligt planerad, dåligt bemötande och inte prisvärd.

Vi instämmer i PRO:s kritik, äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför satsade vi Socialdemokrater i vår skuggbudget totalt 10 miljoner mer på äldreomsorgen än vad den moderatledda kommunledningen lade in.

Sigtuna kommuns äldre behöver ett omsorgslyft, detta om något har blivit självklart i och med pandemin.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Gunilla Johansson (S), 2:e vice ordförande, Äldre- och omsorgsnämnden
helsida_sfs
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

Hemtjänsten inte fossilfri

Insändare Hemtjänstens bilar rullar i hela kommunen alla dagar under året. De utgör en betydande andel av kommunens fordonsflotta. För Miljöpartiet är det självklart att dessa bilar ska uppfylla kommunens miljöstandard.

mp_helsida_april
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida
defacto_helsida

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

ewas_helsida
social_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

moderat_outsider
mp_outsider2022
nrh
ridskola_2020_outsider
outsider_social
ewas_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
sfs_out
centrum_sommar_outsider2022
event_outsider
connys