defacto_pan2020
Marie Axelsson och GunillaJohanssonFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Grundstrukturen inom äldreomsorgen måste stärkas

Av samtliga coronasmittade som är 70+ i Sigtuna kommun är drygt 28 procent brukare inom hemtjänsten, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det är den tredje högsta siffran i Stockholms län.

centrum_artikel

Detta om något visar på att det är något som brister inom hemtjänsten och vi har svårt att bortse från det faktum att det var just denna verksamhet som den moderatledda kommunledningen lade ut på privat regi mitt under den pågående första smittspridningsvågen i våras.

Det senaste året har till stor del präglats av coronapandemin och att upprusta äldreomsorgen med tydliga och uppgraderade riktlinjer för att stärka kompetensen hos personalen. Nu är samhället mitt uppe i den andra vågen och smittspridningen biter sig fast både inom hemtjänsten och inom särskilda boenden för äldre. Det är dags att ta ett krafttag kring denna problematik. Det är strukturen i vår kommunala äldreomsorg som måste angripas. Kritiken från Coronakommissionen om landets äldreomsorg är omfattande.

Det första som behöver göras är att minska antalet tim- och deltidsanställda och samtidigt öka andelen heltidsanställda. Då uppnår man snabbare en balans av kunskap och kompetens då inom äldreomsorgen. Utbildade undersköterskor krävs och sjuksköterskor som kan handleda och vara deras stöd samt ansvara för den medicinska kompetensen inom särskilda boenden.

Ett exempel på detta kan vi se i Norge och Danmark. De har inte så många coronasmittade inom äldreomsorgen vilket, inte är så konstigt eftersom deras äldreomsorg har högre bemanning, högre kunskapsnivå, färre timanställda och även färre privata aktörer.

Stora förändringar har genomförts de tre senaste åren sedan högerpartierna tog över kommunstyret i Sigtuna kommun. Bemanningen och även den medicinska kompetensen har minskats. Besparingarna som gjorts de tre senaste åren fick konsekvenser för våra särskilda boenden. All offentlig hemtjänst i kommunen utförs idag av två privata företag. Brukarna tilldelades ett företag och kunde inte själva välja vilket de ville ha. Enligt uppföljningar som gjorts har vi hittills inte sett att det blivit någon ökning av kvaliteten sedan de privata utförarna tog över. Vissa hemtjänstgrupper har däremot fått ett sämre resultat. Synpunkter som framkommit från brukarna är att verksamheten är rörig, dåligt planerad, dåligt bemötande och inte prisvärd.

Vi instämmer i PRO:s kritik, äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför satsade vi Socialdemokrater i vår skuggbudget totalt 10 miljoner mer på äldreomsorgen än vad den moderatledda kommunledningen lade in.

Sigtuna kommuns äldre behöver ett omsorgslyft, detta om något har blivit självklart i och med pandemin.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Gunilla Johansson (S), 2:e vice ordförande, Äldre- och omsorgsnämnden
dackskiftarna_helsida

Kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ!

Insändare Från och med idag, den 1:a april, införs valfrihet i hemtjänsten i Sigtuna kommun. Denna valfrihet består endast av två privata aktörer, där det ena företaget inte får ha mer än 60% av brukarna, sen är valfriheten slut. Känns det som ett aprilskämt? Tyvärr så är det inte det. 

Repliken: Privata intressen styr äldreomsorgen

Insändare Vi Socialdemokrater finner det smickrande att moderaterna ägnar en hel debattartikel åt att kritisera Socialdemokraterna när oroade invånare ställer högst relevanta frågor om äldreomsorgen samt efterfrågar bättre kvalitet. Därför tar vi initiativet att ta replik på Olov Holst och Josefin Brodds svar på Ann-Britt Unnerståles insändare.

speedy_vinter_helsida

Med stabil ekonomi kan vi öka kvaliteten

Insändare Vi har sagt det förr och säger det igen – för att kunna tillhandahålla de välfärdstjänster vi måste till kommuninvånarna krävs en stabil ekonomi som grund. När vi samtidigt måste arbeta med att öka kvaliteten från de bottennivåer som vi tog över efter tidigare socialdemokratiska kommunledningar, krävs det kraftfulla åtgärder och strama tyglar. Annars kommer vi aldrig nå vårt mål att tillhöra de 50 bästa kommunerna i landet att bo, leva och verka i.

Inget bibliotek utan böcker

Insändare Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

connys_helsida

Drömvärld eller fakta?

Insändare I sin insändare skriver Niklas Andersson (V) att man absolut ska hålla sig till fakta och fyller på med ”sin” fakta. Vi som känner Niklas som en noggrann och seriös politiker, konstaterar dessvärre att han borde ha läst på lite bättre den här gången.

Varför höjde man inte kvaliteten i äldreomsorgen 2017-2020

Insändare I annonser i märsta.nu skriver Moderaterna att de inte är nöjda med kvaliteten i äldreomsorgen i kommunen. Därför jobbar de hårt på att höja den. De vill satsa på bla ”aktiviter som höjer livskvaliteten” och ”delaktighet och trygghet”. Jag antar att de menar på SÄBO. Det låter väldigt bra. Varför ville de inte det 2017-2020?

2020_helsida

Högerstyret har fel på varje punkt

Insändare Politisk debatt är intressant. Ofta kan man förstå motpartens position utifrån ideologi eller prioriteringar. Men ibland händer det att någon försöker försvara det oförsvarbara och på punkt efter punkt målar in sig i ett hörn. Det såg vi i Högerstyrets text om nedläggningen av biblioteket i Valsta.

internationella kvinnodagen

Systerskap i Sverige och i världen

Insändare Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

defacto_helsida
valsta bibliotek

Repliken: Uppskattar engagemanget i frågan

Insändare Reaktionen lät inte vänta på sig från högerstyret (M, C, L, Kd och SfS) och vi uppskattar att det finns ett engagemang i frågan.

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

rentawreck_helsida

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

happyhomes_sommar2020

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

vardcentral_helsida
Moderaterna_helsida2021

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

centrum_helsida2020

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

sigtunastad_helsida
ridskola2020_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh
moderaterna_sigtuna
sigtunastad_outsider
connys
sigtuna_vatten_outsider
vardcentral_outsider
dackskiftarna_outsider
speedy_vinter2020_outsider
rentawreck_outsider