moderat_jul_nyar
Granen föll ner över taket på kyrkanFoto: Insändarbild

Gran över kyrka sågades ner

Den gran som blåse ner över Katolska kyrkan i samband med Stormen Alfrida plockades bort först i helgen.

Stormen Alfrida orsakade en hel del nedblåsta träd i kommunen, Katolska kyrkan fick ett träd över sig och först i helgen, nästan tio dagar efter stormen så sågades det bort. Peter Bergman vid Rosersbergs trädfällning AB skötte sågningen och han låter meddela att det gick utan bekymmer men att taket fick lättare plåtskador som kunde hanteras av plåtslagaren.

defacto_helsida
centrum_helsida2020

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

oppethus_helsida
connys_helsida
happyhomes_50
teatergrillen_helsida

Ny närakut invigd i Sollentuna

Nyheter Närakuten i Sollentuna som vänder sig till kommuninvånare i Sigtuna ligger nära pendeltågsstationen och håller öppet fram till 22 varje dag.

oppethus_outsider
nrh
teatergrillen_outsider
connys